Kistemaker

Thuis » Diversen » De Speelwagen » 1954 » No. 4 » pagina 97

Alkmaar, zeven eeuwen stad

Eerder verschenen in 'De Speelwagen', 9e jaargang, 1954, No. 4, pagina 97.
Uitgave: Historische Genootschappen in Hollands Noorderkwartier.
Auteur: H. Ringers.

Het is een uitmuntende gedachte van de redactie van De Speelwagen geweest om het vierde nummer van deze jaargang aan het zevenhonderd-jarig bestaan van Alkmaar als stad te wijden.
Het bestuur van de Vereniging „Oud Alkmaar” heeft dit van harte toegejuicht.
Enige deskundige schrijvers hebben zich bereid verklaard een bijdrage voor dit nummer te leveren. Deze zullen de sluier van het verleden weer voor een deel wegtrekken.
Alkmaar is in vele opzichten altijd een bevoorrechte stad geweest. Ook nu nog heeft zij dat behalve aan haar historische schoonheid, mede aan haar omgeving te danken. Zonder twijfel blinkt zij onder haar zusters van gelijke omvang uit.
Dit nummer van De Speelwagen zal voor de Alkmaarders, die hun stad liefhebben een boekje van bijzondere waarde zijn. Wij hopen, dat het door velen van hen, die nog geen abonnement op De Speelwagen hebben, zal worden gekocht.
Het is een mooie en blijvende herinnering aan het zevenhonderd-jarige Alkmaar als stad.

H. Ringers
Voorzitter Vereniging „Oud Alkmaar”

 

Wapen van Alkmaar, naar een 18-de eeuwse houtsnede.
Wapen van Alkmaar, naar een 18-de eeuwse houtsnede.
Prentverzameling der gemeente Alkmaar.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk