Kistemaker

Thuis » Diversen » De Speelwagen » 1954 » No. 5 » pagina 154-155

„Stil-deres”

Eerder verschenen in 'De Speelwagen', 9e jaargang, 1954, No. 5, pagina 154-155.
Uitgave: Historische Genootschappen in Hollands Noorderkwartier.

Agie is een pittig waifke,
Kloek gebouwd en bai de hand.
Altaid hande uit de mouwe
In het huis en op 't land.

Ieder mag haar heel graag laie
Aagt, die vroleke leuke maid;
Weer ze komt, deer is 't gezellig -
En gezelligheid kent gien taid

Ien vreemdighaidje in der praten
Dat heb onze beste maid:
„Stil-deres” - deuze woordjes
Heb ze honderd kere zaid.

„Stil-deres - ik ken die som niet”
Tot haar buurvrouw in de klas,
„Stil-deres - ik heb gien zeip meer,” -
Maandagmorgen bai de was.

Op 't staltje met heur vraier
- Zai wat dichter - hai wat nader,
Klonk heur stem vlak bai zen oor:
„Stil-deres - ik hoor men vader.”

Nou is Aagt al jare trouwd,
Weunt met Pieter in 't land
En zo-as ik jullie zai
Nag altaid even bai de hand.

„Stil-deres weer is men portmenee?
Ik heb em nodig voor de bakker.
Stil-deres de kat heb nag gien melk.
Kom maar hier m'n klaine stakker.”

As Pieter op een eivendje visite
Ok eris wat zegge wil,
Zegt Aagt na zes of zeuven woorde
„Ik zal 't wel vertelle - hou jai je stil.”

Lesten op een donkre eivend
Was 't stel bai Jan-buur om de thee; -
Ze moste over een heel smal breggie,
Dat niet zo erg stevig leê.

Terug naar huis stapt Piet -
't Was al laat en hai had haast
Bezaien de breg - en met 'n skuiver
In de breeê sloot ernaast.

„Aagt, Aagt” skreeuwde Pieter
„'k Leg in sloot - geef main een hand”
„Stil-deres” zai Aagt, „ik ken niet man
'k Leg er zelf ok in - an d'are kant!”

(Historisch)
J. C. v. T.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk