Kistemaker

Thuis » Diversen » Artikelen uit WFON » 1987 » Pagina 117

Armenzorg in de tweede helft van de achttiende eeuw te Andijk (4/4)

Pagina | 114 (1/4) | 115 (2/4) | 116 (3/4) | 117 (4/4)

De diakenen voerden een zuinig beheer. Ze waren 'puur op de penning zestien'. Ze zagen zelfs nog kans om geld over te houden: 1765 den 11 Maart heeft de diaconie 500 guldens uytgeset bij de regenten van Wervershoof tegen 2.10.0 percent des Jaars. Dat was toen de gangbare rente. Maar Gertje Bues moest voor de hem verleende hypotheek wel mooi 4,5 procent betalen!
Een flinke dreun in de diakoniekas veroorzaakte een legaat van Cornelis Pool, die duizend gulden aan de diaconie vermaakte! 28 april 1786 uyt de boedel van Cornelis Pool 1000.0.0.
Dat bedrag kwam goed van pas. Vooral in de jaren rond 1800 was er veel armoe en had de diaconie moeite om rond te komen. Aan het einde van het jaar 1800 lezen we: zijnde voorts de afgaande diacon Jacob Mooy voor zijn gehoudene en uitmuntende handelwijze met de overige diaconen vooral in moeilijke omstandigheden, wegens de diaconie door den jegenswoordigen drang der tijden, hartelijk bedankt geworden door de mond van den predikant J. B. van den Berg'. Dat was in de tijd van het Koninkrijk Holland van 'Lodewijk' Napoleon.


© 2001-2021 | Sitemap | Contact

Westfries Genootschap