Kistemaker

Thuis » Diversen » WO 2 »

ANDIJK, 26 April 1945.

Mededelingen van de Watersnood - commissie.

Alhoewel de commissie er van overtuigd is, dat de toestand niet direct gevaarlijk is, meende zij toch goed te doen voor geval van nood nog enige wenken te geven en andere te herhalen.
Alarm zal worden gemaakt door het uitsteken van witte vlaggen bij J. Neefjes, T. Rusting, P. Knip, het Raadhuis, schuur Jb. Kooiman Pz in de Horn en van alle kerken, verder door de omroeper.
Bij een ingesteld onderzoek in de Wieringermeer, bleek ons:
1. Dat gebouwen, waar het water de zolder niet raakt, langer blijven staan.
2. Dat deuren (ook binnendeuren) en ramen opengezet moeten worden.
3. Dat het verstandig is vooruit kleinere dingen in kisten te pakken daar anders bij berging veel verloren gaat.
4. Dat de mensen bij het verlaten der huizen hun kleren en linnengoed in gemerkte zakken mee moeten nemen.
Verder is het hier van belang dat men bij alarm de schuiten aan een lang touw vastlegt.
Dat men in de schuiten klaarlegt, een dekzeil, bijl en touw, benevens een emmer om eevntueel (sic) water te hozen.
Dat men dors- en dekzeilen van een merk voorziet, opdat, na vordering, later weer teruggave mogelijk is.
Dat men, vóór het water op de wegen staat, het vee naar de dijken brengt.
Voor mensen, die geen zolder hebben of waar de zolder niet solide is, zal zo goed mogelijk worden gezorgd. Voor zieken zullen in de schuur van P. Kanten en op de zolder van bakker Visser noodziekenhuizen worden ingericht.
Er zijn voldoende regenwaterbakken opgemetseld, terwijl op diverse wellen pompen zijn gezet.
Met nadruk wordt er op gewezen, dat alle Witte Kruisgoederen welke niet dringend nodig zijn, ten spoedigste teruggebracht moeten worden.
Nadere mededelingen zullen volgen.

De Watersnoodcommissie.

Deze mededeling bewaren!!!


Klik hier voor een grotere versie van onderstaande scan.
(Opent in een nieuw browservenster.)

Mededelingen van de Watersnood - commissie

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk