Kistemaker

Thuis » Diversen » WO 2 »

Plaatsgenoten!

April 1945.

In deze spannende dagen (inundatie of niet) vond ik in een gedicht van Revius (geschreven in 1629, getiteld: Gebedt voor de belegeringe van 's Hertogen-Bos) de volgende mooie coupletten die ik, in spelling eenigszins gemoderniseerd, bij dezen U doorgeef in de hoop dat deze verzen ook U toespreken.
Zóó moeten we bidden! Zóó vinden we rust!

1.
Wilt de palen van ons land
Schutten met Uw hooge hand.
Hoedt ze voor bedekte lagen1)
En voor onvoorziene slagen
En verlaat ons nimmermeer—
Wilt ons hooren, lieve Heer!

2.
Brenget weer den gulden tijd,
Maakt ons dit verwoesten kwijt2)
Slaat Uw kudde weder gade,
Dat de dief haar niet en schade
Noch de huurling niet en scheer—
Wilt ons hooren, lieve Heer!

3.
Geeft den bouwer op het land
Vruchten van hetgeen hij plant.
Geeft den poorters in de steden
Vele heils en vele vreden
Dat ze winnen kost en kleer—
Wilt ons hooren, lieve Heer!

4.
Gij zijt die de krijgen vuurt3)
Gij zijt die de machten stuurt,
Gij kunt wonderlijk behouwen
Op Uw gunste wij vertrouwen,
Niet op ruiter ofte speer—
Wilt ons hooren, lieve Heer!

1) bedekte lagen: hinderlagen
2) maakt ons kwijt: verlos ons van
3) vuurt: voert, leidt (vergelijk het Duitsche führen)

Voor de Evangelisatiecommissie der Geref. Kerk
G. Morsink, Middenweg 10


Klik hier voor een grotere versie van onderstaande scan.
(Opent in een nieuw browservenster.)

Plaatsgenoten!

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk