Kistemaker

Thuis » Diversen » WO 2 »

Watersnoodcommissie (20 april 1945)

De watersnoodcommissie brengt ter openbare kennis, dat het noodzakelijk is in het belang van een zoo goed mogelijke watervoorziening de regenwaterbakken tot boven het te verwachten peil op te metselen. Ieder die meent een geschikte regenwaterbak te hebben, kan deze bij de commissie opgeven.

Voorts acht de commissie het gewenst dat een ieder die op den zolder woongelegenheid kan maken zorgt dat reeds nu een kachelpijpgat in de schoorsteen wordt gemaakt, teneinde aldaar eten te kunnen koken.

De taak van de commissie is zóó groot en zóó veel omvattend dat er op gerekend wordt dat ieder zijn burgerplicht zal verstaan; alleen dan kan in tijden van nood wat worden bereikt. Ieder moet dus bereid zijn de arbeid die gevraagd wordt, te verrichten en in geval van nood alle materialen en de benodigde ruimte af te staan zonder dat hiervoor dwangmaatregelen nodig zijn.

Een ieder die omtrent een of andere zaak het oordeel der commissie wenst te vernemen kan zich schriftelijk tot de commissie en zoo nodig mondeling tot een der leden wenden.

Reeds thans is het de commissie bekend dat verschillende ingezetenen in geval van nood op eigen gelegenheid het IJselmeer willen oversteken. Aan deze pogingen is een groot risico verbonden zoodat op grond daarvan de overtocht ten sterkste moet worden ontraden, terwijl het zeer twijfelachtig is of aldaar behoorlijke huisvesting zal zijs te krijgen.

Andijk, 20 April 1945.
De commissie voornoemd,


Klik hier voor een grotere versie van onderstaande scan.
(Opent in een nieuw browservenster.)

Watersnoodcommissie (20 april 1945)

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk