Kistemaker

Thuis » Religie » 75 jaar "het Gele Kerkje" 1928-2003 » Pagina 1-2

Voorwoord

Het kerkgebouw van de Hervormde Gemeente van Andijk-Wervershoof is jarig. Dat is op zich niet zo heel bijzonder; elk bestaand bouwwerk wordt immers ieder jaar ouder en waarom moet daar nu zo nodig extra aandacht aan worden besteed?
De kerk waarover het hier gaat is echter niet zomaar een kerk. Ze is in 1928 gebouwd door een nieuwe godsdienstige groepering op Andijk, de Gereformeerde Kerk (in Hersteld Verband). Dit kerkgenootschap maakte op zijn beurt deel uit van een groep landelijke kerken die na een schisma in 1926 buiten de synodale Gereformeerde Kerken was geplaatst en nu onder elkaar het Verband had Hersteld. De 'hersteld-verbanders' waren meest 'gewone' mensen; arbeiders, tuinders en kleine middenstanders, met onderling een groot verantwoordelijkheids- en saamhorigheidsgevoel. Het waren godsdienstige mensen, maar die vrij wilden zijn in hun denken en niet langer gevangen wilden zitten in benauwende theologische dogma's of zich lieten gezeggen hoe bijbelverhalen moesten worden geïnterpreteerd.

In de twintig jaren van zijn bestaan groeide het Hersteld Verband uit van een kerkelijke verzetsgroep tot een kerkelijke vernieuwingsbeweging.
Op 19 oktober 2003 was het 75 jaar geleden dat dit kerkgebouw in gebruik werd genomen en het is in de loop van die bewogen driekwart eeuw van zijn bestaan een bedehuis geweest van twee kerkelijke groeperingen: het H.V. en na de fusie met de Nederlandse Hervormde Kerk op 15 mei 1946 deed de kerk dienst als 'de Kapel' van de plaatselijke Hervormde gemeente van Andijk-Oost. Tussen 1961 en 1980 heeft het gebouw zelfs 18 jaar dienst gedaan als brandweerkazerne.

Op de Eerste Pinksterdag van 1980 is tijdens een feestelijke kerkdienst, geleid door ds. Geert Boogaard, haar oude functie weer in ere hersteld en biedt deze kerk opnieuw een veilig en beschut onderdak aan de Hervormde Gemeente van Andijk-Wervershoof-Onderdijk.

Ik hoop dat het de hervormden van Andijk-Wervershoof en vele anderen die onder dit dak en binnen deze muren een moment van bezinning en rust zoeken, dit mogen vinden en dat zij allen deze kerk blijvend een warm warm hart toedragen en doorgaan haar te onderhouden en vernieuwen, zodat dit Godshuis in ieder geval nog tot in lengte van jaren in stand mag blijven.

Graag zou ik nu samen met u en aan de hand van de bejaarde notulenboeken met hun prachtige- en dan weer bijna onleesbare handschriften, de achter ons liggende periode willen doorwandelen om af en toe even te blijven stilstaan bij wat jaartallen, cijfers, anekdotes of andere bijzondere gebeurtenissen uit het leven van – wat in de Andijkse volksmond is gaan heten – 'het Gele Kerkje'.

Tenslotte wil ik hierbij alle mensen heel hartelijk bedanken die mij hebben geholpen bij het samenstellen van dit boekje.

Jan Nijboer,
Andijk, oktober 2003.

 


Opmerking van de websiteredactie:
De website van de Hervormde Kerk Andijk-Wervershoof is via deze link te bereiken.

Het vijf-en-zeventig-jarig bestaan der Gereformeerde Kerk van Andijk

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk