Kistemaker

Thuis » Religie » 75 jaar "het Gele Kerkje" 1928-2003 » Pagina 3

Een Handjevol Verkenners (1/4)

Dat is de titel van een boek uit 1976, geschreven door ds. G.F.W. Herngreen, een inmiddels overleden oud-predikant van het H.V. Het boek verscheen vijftig jaar na de oprichting van de Gereformeerde Kerken in Nederland (in Hersteld Verband) – de officiële naam van dit kerkgenootschap – en dertig jaar sinds de fusie met de Nederlandse Hervormde Kerk in mei 1946. Het boek van ds. Herngreen is – voor zover mij bekend – het enige boek dat is geschreven over de geschiedenis van het H.V.

Ook op Andijk was zo'n handjevol verkenners te vinden; mensen die het niet langer eens waren met de bekrompen mannier van kerkelijke leven binnen de toenmalige synodale Gereformeerde Kerk en zich aansloten bij 'de Kerk van Amsterdam-Zuid ', zoals de gemeente van
dr. J.G. Geelkerken in eerste instantie genoemd werd. Een gemeenschap die met haar voorganger en kerkenraad in 1926 werd afgezet naar aanleiding van een theologisch verschil van mening over de letterlijke interpretatie van verhalen in de bijbel die zich toen toespitste op het scheppingsverhaal.
De gemeente van dr. Geelkerken die samenkwam in de – inmiddels niet meer bestaande – Amsterdamse Parkkerk, herstelde het onderlinge verband met de gereformeerde kerk van Zandvoort, die hetzelfde lot was overkomen, en zo ontstond op 1 augustus 1926 het nieuwe kerkgenootschap met deze naam. Hierbij sloten zich in het volgende paar jaar nog meer gemeenten, losse genootschapen en predikanten aan.
Het 'Hersteld Verband' (H.V.) beschouwde zichzelf als de voortzetting van de Gereformeerde Kerken in Nederland en daarom werden deze synodale kerken door het H.V. voortaan aangeduid als het 'Oud Verband' (O.V.).

De groep bezwaarden die zich in de jaren 1926/'27 op Andijk had gevormd werd aangevoerd door Willem Schuurman, een tuinder die aan de Kleingouw woonde en Jan Timmerman die ook tuinder en later postkantoorhouder was aan de Knokkel op nummer 47. Zij hadden zich persoonlijk bezwaard gevoeld door de uitspraken van de Synode en hun gevoelens meerdere keren geuit bij de Andijkse kerkenraad en brieven geschreven, maar daarbij hadden ze steeds meer het gevoel gekregen tegen een muur op te lopen. Verder maakten – onder meer – Jan Schuurman van de Dijkweg op Andijk-Oost en Gerrit Schuurman die aan de Middenweg (nu nummer 47) woonde, deel uit van deze groep.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk