Kistemaker

Thuis » Religie » 75 jaar "het Gele Kerkje" 1928-2003 » Pagina 24-25

Het orgel van Bakker Faust (1/3)

Bij de inwijding van het kerkgebouw staat op 'de kraak' – het balkon boven de ingang van de kerkzaal – het door Pieter Faust zelfgebouwde pijporgel. Het is een orgelpositief met twee klavieren en moet handmatig worden aangedreven.
Hij heeft dit aan de nieuwe kerk geschonken en is zelf overgekomen uit het 'Oude Verband', nadat hij in februari van het voorgaande jaar nog zijn 25-jarig jubileum als organist van de kerk aan de Dijkweg had gevierd.
Volgens zeggen klonk het orgel wat jankerig en amechtig. De jongelingen die het orgel moesten 'pompen' staken de handen flink uit de mouwen, vooral wanneer bakker Faust alle registers opentrok en de orgeltonen fortissimo de kerkzaal laat indreunen, daarbij soms met zijn voet stampend om het juiste ritme aan te geven.
Voor dit nobele handwerk ontvingen ze dan aan het einde van het jaar een vergoeding in de vorm van een stichtelijk boek, waarvan ze de titel wel zelf mochten uitzoeken, als het maar niet meer kostte dan ƒ 2,-.
Die hierboven al even genoemde Jan Bouw – een kleinzoon van Jan Timmerman - vertelde dat ook tijdens de oorlogsjaren '40-'45 dit orgelpompen nog steeds niet even goed ging:

"Het was namelijk heel spannend om zo te pompen dat de aanwijzer van de blaasbalg net boven het zichtbare minimum – een streepje naast de verticale gleuf – bleef hangen, dit vanzelfsprekend tot groot ongenoegen van de onstuimige Piet Faust. Maar ja, wij stonden er toen nog niet bij stil wat er bijvoorbeeld in Psalm 25 vers 7 geschreven stond..."

Het kwam regelmatig voor dat de organist zich bij de kerkenraad beklaagde over het gedrag van de orgelpompers. Het was hem zelfs eens overkomen dat ze een los draadje van zijn – door de vrouw des huizes zelf vervaardigde – slip-over te pakken hadden gekregen en al pompende het breisel hadden uitgehaald!
Nog een ander verhaal uit het laatste jaar van de Tweede Wereldoorlog met betrekking tot Faust's orgel vertelt de al eerder aangehaalde onderduiker Ko Pasmooij. Het lijkt een wat technisch verhaal, maar vooral oudere organisten zullen het waarschijnlijk met belangstelling en een glimlach van herkenning lezen.

"In het kerkje aan de Middenweg bevond zich een orgel. Volgens de overlevering was dit orgel samengesteld, zeg maar gebouwd door Faust. Faust was de bakker die zijn zaak had aan de Middenweg, vlak bij de Dijkweg. Faust was echter niet alleen de orgelbouwer en de bakker van de Gemeente in Hersteld Verband, zijn bekwaamheden gingen veel verder.
In die dagen was er in de kerkmuziek een stroming die van de romantische aankleding van de kerkzang af wilde. Een voorvechter van deze beweging was ds. Hasper uit Den Haag. Deze heeft gepubliceerd, onder andere het boek 'Een Reformatorisch Kerklied'.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk