Kistemaker

Thuis » Religie » 75 jaar "het Gele Kerkje" 1928-2003 » Pagina 29-31

Een Grensconflict

Op 22 augustus 1929 wordt in de vergadering van de kerkenraad de eventuele aankoop van een stuk grond besproken; het bouwterrein naast de kerk komt waarschijnlijk te koop. Daarna horen we hier niets meer over totdat een jaar later, op 25 augustus 1930, de voorzitter van de Commissie van Beheer verslag uitbrengt over een brief die door de secretaris is verstuurd naar de heer W. Schenk "inhoudende het afvoeren van overtollig regenwater hetwelk door de werkzaamheden door W. Schenk uit te voeren, wordt ingesloten."
Blijkbaar heeft de heer Schenk die, naar men zegt, goede zaken deed met de teelt van – onder meer – Oranje-Nassau tulpen, het stuk grond ten zuiden van de kerk gekocht en hij laat daar nu een riante woning op bouwen, geheel in de bouwstijl van de twintiger jaren.
De aanstaande buurman reageerde niet op deze brief en gaf verder 'niet thuis'. Daarom was voorzitter Jan Schuurman naar burgemeester Groot gestapt en had de Edelachtbare Heer verzocht om Schenk te gelasten aan het verzoek van de Commissie te voldoen. Dat hielp en Schenk beloofde dat hij de waterschade aan de planten op het kerkterrein zou vergoeden en dat de waterafvoer beter zal worden geregeld.
Maar nu veroorzaakt de bouw van het buurhuis – de 'Oranje Nassau Hoeve' – nieuwe problemen; "wat betreft de hinderlijkheid welke het tengevolge kan, of zal hebben, wanneer, zoals reeds zichtbaar is, er deuren of ramen aan de keerzijde van ons Kerkgebouw worden geplaatst."
De kerkenraad is blijkbaar bang voor pottenkijkers. Vanuit de keuken hebben de nieuwe buren in de toekomst direct zicht op de zijdeur van de kerk, "dus wordt algemeen besloten dit indien mogelijk te weren."
Joost Dekker, de secretaris van de Commissie van Beheer, schrijft een nieuwe brief en deze keer adresseert hij die aan de rechtskundig adviseur van de H.V.-kerken, de Advocaat en Procureur Mr. Semplonius in Bloemendaal. Bij deze Meester in de Rechten wordt informatie ingewonnen hoe men op Andijk deze zaak het beste kan oplossen.
De heer Schenk meldt op zijn beurt schriftelijk aan de Commissie dat "het door hem te bouwen perceel aan de keerzijde van het kerkgebouw inderdaad niet voldoet aan de eisen der Wet." Hij heeft opzichter Hendriks bereid gevonden om namens hem de hinder die daaraan voor de kerk kan ontstaan afdoende te regelen en voor een mondelinge toelichting komt Schenk zelf naar de vergadering van maandag 15 september 1930.
Hij is van mening dat door hem ten goeden trouw is gehandeld en dat hij er niet van op de hoogte was dat aan de kant van de kerk zijn huis geen ramen of deuren mocht hebben. Na veel over-en- weergepraat dreigt Schenk dat, wanneer de erfdienstbaarheid op zijn woning niet kan worden afgekocht, hij op de erfgrens tussen de kerk en zijn huis een schutting zal plaatsen van maar liefst drie meter hoog. Maar voor het afkopen verklaart hij wel ƒ 500,- tot ƒ 1.000,- over te hebben. Volgens hem lag de oorzaak van het onderhavige geschil geheel bij de kerkenraad, "want als zij er niet over waren begonnen, dan was er nu niets aan de hand geweest."
Maar de soep wordt gelukkig nooit zo heet gegeten als zij wordt opgediend en uiteindelijk komt men overeen dat het keukenraam vanaf de bovenkant naar binnen toe mag openvallen en dat het zal worden voorzien van ondoorzichtig matglas. Voor het einde van het jaar zal de heer Schenk de uitkomst van de afspraken laten vastleggen in een contract dat zal worden opgesteld door Makelaar W.J.A. de Kat.
Na dit gesprek verlaat Schenk de vergadering met de wens om als goede vrienden te scheiden en deze wens werd door de aanwezige leden van de Commissie van Beheer bevestigd.

Zo was dit vervelende conflict opgelost, zij het op een niet voor alle partijen even bevredigende wijze.
Maar het mag hier gezegd worden: na de herplaatsing van de toren in november 2002 en het opknappen van het terrein voor het kerkgebouw en reconstructie van de Middenweg een jaar later, vormen het 'Gele Kerkje' met de naastgelegen 'Oranje Nassau Hoeve', een prachtige architectonische eenheid. Hoewel, de gevolgen van het grensconflict zijn na 73 jaar nog steeds zichtbaar...

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk