Kistemaker

Thuis » Religie » 75 jaar "het Gele Kerkje" 1928-2003 » Pagina 33-34

De Crisisjaren (1/4)

Begin van de jaren '30 van de vorige eeuw gaat het steeds slechter met de economie en dat doet zich ook voelen binnen de agrarische gemeenschap van Andijk.
Veel H.V.-leden van het eerste uur zijn landbouwer of tuinder en bij hen zijn de gevolgen het eerst merkbaar. Als gevolg van de economische terugslag worden hun bedrijven bijna allemaal geroyeerd als lid van de Nederlandse Bloembollencentrale. Voor de teelt van de kerktulpen nam men in de voorgaande jaren de voorfinanciering voor eigen rekening, maar nu moet de Commissie van Beheer voorschotten gaan uitbetalen. Dezen worden later weer verrekend met winst bij de verkoop van de bollen, maar die brengen steeds minder op en later wordt er zelfs verlies geleden.
De collecten brengen steeds minder geld in het zakje, er zitten ook steeds meer knopen in en het wordt steeds moeilijker, ja soms zelfs onmogelijk om de vaste bijdrage van de gemeenteleden te innen, terwijl de kosten verder stijgen en de ondersteuningsbijdragen aan zusterkerken blijven groeien. De rente op de obligaties kan amper meer worden betaald om nog maar te zwijgen over het uitkeren van de jaarlijkse uitgelote obligatie.
Obligatiehouders worden verzocht voorlopig af te willen zien van hun rechten. Er worden smeekschriften verzonden naar de hypotheeknemer, Mr. Ruys in Amsterdam, om de rente met een 1/2% te verlagen en uitstel te verlenen voor de aflossing. Bij de heer W. Smit, directeur van de Boeren-leenbank zal een verzoek worden ingediend om het bankkrediet met ƒ 750,- te verhogen, maar tot overmaat van ramp wordt dit verzoek geweigerd. De financiële nood stijgt de Commissie van Beheer tot aan de lippen.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk