Kistemaker

Thuis » Religie » 75 jaar "het Gele Kerkje" 1928-2003 » Pagina 45

Eensgezind op Pad (1/4)

Al voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn er door enige predikanten van het H.V. ideeën opgeworpen om in gesprek te gaan met de Nederlandse Hervormde Kerk, doch men achtte de tijd nog niet rijp.
Tijdens de kerkenraadsvergadering van 11 juni 1942 staat op de Andijkse agenda ter bespreking een conceptovereenkomst van de Gereformeerde Kerken in Hersteld Verband met de Nederlandse Hervormde Kerk. De aanwezigen kunnen met dit voorstel instemmen.
Op een later gehouden voortgezette Algemene Vergadering van de landelijke H.V.-kerken, waar Willem Schuurman namens de kerk van Andijk aanwezig was, heeft ds. Buskes voorgesteld de Hervormde Kerk mee te delen dat "de H.V.-kerken veruit in de meerderheid voor samenwerking zijn, maar het wenselijk te achten alvorens een definitieve beslissing te nemen dat de kerken wederzijds met hun gemeenten onderling deze zaak nog nader onder ogen zien."
Men ontvangt op 23 augustus 1942 van de kerkenraad van Leiden-Noordwijk de mededeling "dat ds. Kroon op zondag 12 juli j.l. na de bediening des Woords en van het H. Avondmaal zijn ambt bij genoemde kerk heeft neergelegd, nadat hij had verklaard overtuigd te zijn, dat zijn roeping in de Hervormde kerk gelegen is en dat het hem onmogelijk is langer onze kerken te dienen."
Weldra zou ds. J.J. Buskes hem volgen.
Tijdens de kerkenraadsvergadering van 3 december 1944 wordt mededeling gedaan over de houding van de Andijkse Gereformeerde Kerk O.V. ten opzichte van het H.V. Er wordt geconstateerd dat er voorlopig weinig kans op toenadering bestaat "omdat men die, daar, alleen van onze zijde verwacht."

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk