Kistemaker

Thuis » Genealogie » Het geslacht GROOT (stam Posthumius) » Pagina III, 4

III, 4.
Willem Willemsz. Posthumius, zoon van 3, schoolmeester, "de jonge meester Willem", ged. Andijk 14-08-1707, begr. Andijk 20-12-1776 in no.67, (69 jaar), tr. Andijk 09-02-1727: Trijn Cornelis' "Coxen" (Koksen) ged. Andijk 20-06-1706, begr. Andijk 25-03-1752 (45), d.v. Cornelis Freeksz Coxen en Grietje Nannes' (Buisman).
Kinderen gedoopt te Andijk:
a. Crelis, gedoopt 13-03-1727, jong overleden.
b. Crelis, gedoopt 23-01-1729, begr. 09-05-1746 (17) in no. 89.
c. Willem, gedoopt 16-04-1730, volgt IV, 6.
d. Vreek, gedoopt 20-09-1733, jong overleden.
e. Vreek, gedoopt 31-10-1734, jong overleden.
f. Grietje, gedoopt 22-04-1736, tr. 1756 Dirk Gerritsz. Spijker.
g. Vreek, gedoopt 21-07-1737.
h. Trijntje, gedoopt 31-08-1738, begr. 07-06-1739, (9 mnd) op 't Kerkhof.
i. ongedoopt kraamkind, begr.22-11-1739.
j. Trijntje, gedoopt 01-01-1741, begr. 12-01-1741 in no. 89.
k. Nanne, gedoopt 09-09-1742.
I. Geertje, gedoopt 17.., tr: 1e. 1766 Jacob Mantel, 2e. 17. Jan Teunisz. de Wild.
m. Maartje, gedoopt 17.., tr. 1764 Jacob Klaasz. Kooyman.

Van de laatste kinderen is geen doopdatum bekend, omdat het doopboek van 1744 tot 1749 ontbreekt. Van de 12 kinderen zijn er slechts vier getrouwd!
Testament 28-07-1773 voor Outjer Slaghem, notaris te Grootebroek.
Deling 03-02-1777 voor dezelfde notaris.

III, 5.
Simon Willemsz. (vanaf 1764 "GROOT") zoon van 3, veehouder, "in de wandeling Groote Sijmen", ged. Andijk 02-02-1710, begr. Andijk 14-11-1774 (64) in no. 83, tr. 1e. Andijk 17-01-1734: Geert(je) Cornelis'... jongedogter, geen doopdatum, beiden belijdenis 13-02-1735 "van Munckij" overl. "in de kraam", begr. Andijk 15-05-1750 in no. 83.
Kinderen gedoopt te Andijk:
a. Willem, gedoopt 30-10-1735, volgt IV, 7.
b. Cornelis, gedoopt 173., begr. 27-03-1739 in no. 59.
c. Geertje, gedoopt 22-04-1743, begr. 03-06-1752 in no. 59, (9 jaar).
d. Cornelis, gedoopt, 1750, begr. 20-06-1750 in no. 83, (bij moeder).
Mogelijk meer kinderen, veel hiaten in het doopboek, moeilijke veepest jaren!
Deling 04-07-1753 voor notaris Outjer Slaghem te Grootebroek.

III, 5.
Simon Willemsz. hertrouwt Andijk 09-01-1752: Aafje Pieters' Man, geb. plm. 1731, overl. in de kraam, begr. Andijk 13-11-1760 in no. 83. "benevens het ongedoopte kraamkint", d.v. Pieter Pietersz. Man en Griet Volkers' Prins.
Kinderen gedoopt te Andijk:
e. Pieterman, gedoopt 10-12-1752, volgt IV, 8.
f. Geertje, gedoopt 10-11-1754, tr. 1774 Teunis Jacobsz. Mooy.
g. Nanne, gedoopt 12-09-1756, volgt IV, 9.
h. Crelis, gedoopt 04-06-1759, begr. 16-03-1780 (21) in no. 83.
i. "kraamkint" 1760, begr. 13-11-1760 met de moeder.

III, 5.
Simon Willemsz. hertrouwt Andijk 10-04-1763: Anne Dirks' Best, weduwe van Teunis Pietersz. Mantel, die 1761 overleed. Zij ged. te Wervershoof 08-11-1722, begr. Bovenkarspel 23-01-1804 (81), d.v. Dirk Jansz. Best en Aaf Jans' Prins.
Kinderen gedoopt te Andijk:
j. Grietje, gedoopt 26-02-1764, begr. 16-03-1764.
(Eerst nu heet de vader "Zijmen Wilemsz. GROOT").
k. Trijntje, gedoopt 20-04-1766, begr. 04-08-1767 in no. 48.
Anne Dirks' Best vertrok na Grote Sijmens dood naar Grootebroek als weesmoeder, 06-10-1778.

IV, 6.
Willem Willemsz. "de jonge", zoon van 4, schoolmeester, ged. Andijk 16-04-1730, overlijden onbekend, tr. Andijk 11-03-1753: Geertje Dirks' Best, ged. Andijk 08-09-1726, naar Grootebroek 01-12-1775, d.v. Dirk Jansz. Best en Aaf Jans' Prins, dus zuster van Anne Dirks voornoemd.
Kinderen gedoopt te Andijk:
a. "Dirk Best", gedoopt 30-06-1754.
b. Cornelis, gedoopt 28-08-1757, begr. 09-03-1761 (3) in no. 92.
c. "Cornelis Best", gedoopt 24-04-1762, begr. 19-09-1839 (77) te Grootebroek.
tr. 17.. Antje Ariëns' Koomen, geb. Lutjebroek 17.., d.v. Arien Teunisz. Koomen en Barber Jans' ...
(Hun verder nageslacht heet BEST.)

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk