Kistemaker

Thuis » Genealogie » Het geslacht GROOT (stam Posthumius) » Pagina IV, 9

IV, 9.
Nanne Sijmensz. Groot hertrouwt Andijk 24-04-1805: Geertje Pieters' Veerman, geb. plm. 1763, overlijden onbekend. ws. d.v. Pieter Teunisz. (Veerman) en Marij Cornelis' (Swiep).
1 kind geboren te Andijk:
1. Jan, geboren 21-10-1804.
Geertje Pieters' Veerman vertrok na de dood van Nanne Sijmensz. naar Schellinkhout.

V, 10.
Jan Willemsz. Groot, zoon van 7, veehouder, ged. Andijk 06-02-1757, overl. Andijk 14-03-1836, (79), tr. Andijk 22-02-1778: Geertje Jacobs' Rol(le), ged. Andijk 21-08-1757, overl. Andijk 14-03-1843, (85) d.v. Jacob Dirksz. Rol(le) en Alijd Teunis' Mooy.
Kinderen geboren te Andijk:
a. Willem, geboren 08-05-1781, volgt VI, 17.
b. Jacob, geboren 08-05-1781, volgt VI, 18.
c. Zijmon, geboren 27-02-1784, volgt VI, 19.
d. Aaltje, geboren 29-09-1786, tr. 18.. Simon Klopper.
e. Dirk, geboren 28-09-1788, overl. 07-04-1789.
f. Meinoutje, geboren 12-06-1790, begr. 20-06-1790 in no. 82.
g. Meinoutje, geboren 30-12-1791, tr. 18.. Cornelis Bakker.
h. Dirk, geboren 02-03-1793, volgt VI, 20.
i. Geertje, geboren 09-10-1795, tr. 1816 Jan Cornelisz. Sluys.
j. Trijntje, geboren 04-12-1798, overl. 27, begr. 31-01-1894 (94!) te Bovenkarspel.
Was ongehuwd en had een groot aantal erfgenamen! De erfenis van "ons aller peet Trijn" werd gedeeld op 19 Mei 1894. Zij had al haar broers en zusters overleefd!
Aaltje Groot overleed 07-05-1859, Geertje Groot 04-02-1876.
Jan Willemsz. Groot was een belangrijk man. Hij was o.m. schepen te Grootebroek, later "assessor" dwz. wethouder. In de notarieele acten komt zijn naam herhaaldelijk voor.

V, 11.
Simon Pietersz. Groot, zoon van 8, veehouder, geb. Andijk 21-05-1777, overl. .... .... tr. .... .... Trijntje Jans' Visser, ged. Andijk 10-10-1773, d.v. Jan Jansz. Visser en Trijntje Cornelis' Man.
Geen kinderen.
Dit echtpaar vertrok 17-04-1835 naar Nieuwe Niedorp.

V, 12.
Pieter Groot Pietermansz., zoon van 8, veehouder, geb. Andijk 10-09-1779, overl. Andijk 22-02-1858 (78), tr. Andijk 24-01-1803: Grietje Mantel Jand., ged. Andijk 04-04-1779, overl. Andijk 22, begr. 27-09-1861 (82) d.v. Jan Jacobsz. Mantel en Antje Sijmons' Kooyman.
Kinderen geboren te Andijk:
a. Maartje, geboren 15-03-1803, begr. 16-12-1803 in no. 40.
b. Pieterman, geboren 18-05-1805, volgt VI, 21.
c. Antje, geboren 07-10-1806, tr. 1835 Reinder Kooyman Willemsz.
d. Teunis, geboren 02-01-1808, volgt VI, 22.
e. Jan, geboren 09-05-1809, volgt VI, 23.
f. Sijmen, geboren 12-05-1811, volgt VI, 24.
g. Jacob, geboren 24-07-1813, volgt VI, 25.
h. Maartje, geboren 03-05-1815, tr. 1839 Pieter Kooiman Willemsz.
i. Trijntje, geboren 03-02-1821, tr. 1844 Pieter Groot Jacobsz. (VIII, 36).
Antje Groot overleed 08-03-1874, Maartje Groot overl. 18-08-1900.

V, 13.
Cornelis Groot Pietermansz., zoon van 8, veehouder, geb. Andijk 21-09-1784, overl. Andijk 15-02-1860 (75), tr. Andijk 14-12-1806: met zijn nicht Aafje Nannes' Groot, geb. Andijk 12-01-1786, overl. Andijk 17-11-1869 (83), d.v. Nanne Sijmensz. Groot en Mientje Cornelis' ... (IV, 9).
Kinderen geboren te Andijk:
a. Pieterman, geboren 30-03-1807, volgt VI, 26.
b. Nanne, geboren 14-09-1810, volgt VI, 27.
c. Maartje, geboren 26-03-1812, tr. 1834 Dirk Prins Simonsz.
d. Mientje, geboren 15-10-1815, tr. 18 .. Dirk Burger.
e. Trijntje, geboren 21-12-1817, tr. 1842 Gerrit Prins Simonsz. tr. 1866 Dirk Kooyman Willemsz.
f. Aafje, geboren 24-10-1820, tr. 1846 Anthonie Sas Anthoniesz.
g. Teunis, geboren 02-12-1823, volgt VI, 28.
Maartje Groot overleed 03-06-1867, Aafje Groot overleed 23-07-1877, Trijntje Groot overleed 14-02-1892, Mientje Groot overleed 13-06-1897.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk