Kistemaker

Thuis » Genealogie » Het Westfriese Geslacht Kooiman » Pagina 1-3

Lectori Salutem!

Na jaren onderzoek is eindelijk een compleet familieboek-Kooyman verschenen! Reeds in de veertiger jaren hebben we samen met Mr. A. K. Vink te Bussum de Kooymannen uitgezocht tot aan de Burgerlijke Stand, d.w.z. tot 1812. Pas in de laatste jaren is de zaak gecompleteerd door onderzoek in de B.St., in notarisprotocollen te Haarlem en door schriftelijke en mondelinge informatie bij vele Kooy(ij i)-mannen en aanverwanten.
Het resultaat ligt nu voor U. Dat wil niet zeggen dat er niets meer aan mankeert: er zullen nog wel enkele datums oningevuld zijn... Vooral naar het overlijden van de echtgenote's was het vaak moeilijk zoeken. Omdat er naar "Kooyrnan" gezocht werd, was het overlijden van hun vrouw moeilijker te vinden en dat zoeken is enorm tijdrovend!
Laten we alvast blij zijn met het bereikte resultaat! Er is ruimte gelaten voor verder onderzoek, wie nog datum van grootmoeder of (bet)overgrootmoeder vindt, kan het alsnog zelf invullen...

Het beroep van de Kooimannen is meestal aangegeven, omdat de B.St, daarover inlichting geeft: in de kerkarchieven is daarover zo goed als niets te vinden.

Van het geloof is geen melding gemaakt. De familie Kooyman is van oorsprong Protestant, d.w.z. leden van de toen nog Gereformeerde Kerk. Na 1815 werd dat "Nederlands Hervormd" en de meesten zijn daartoe overgegaan. Een kleiner deel werd in 1834 "afgescheiden" of wel "Gereformeerd" en dat splitste zich later weer in allerlei kleine groepjes.
Huwelijken met Katholieken kwamen vroeger niet voor, dat werd van beide kanten zoveel mogelijk tegengegaan. Pas in de laatste jaren, onder invloed van de oecumenische gedachte, (en ruimere zeden), komen gemengde huwelijken voor. In dat geval wordt het in dit boek vermeld.

Rest ons nog veel dank te betuigen aan allen die op een of andere manier hebben meegewerkt, mondeling zowel als schriftelijk.
Met name aan Mr. A. K. Vink te Bussum en Ir. C. Koeman te Hoorn.

Dat het boek een ruime weg mag vinden!

Piet Kistemaker
Andijk 1977.

Hommage aan
mijn moeder
Geertje Kooiman.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk