Kistemaker

Thuis » Genealogie » Het Westfriese Geslacht Kooiman » Pagina 18 (II,3.)

II,3.

REYNDER CLAASZ. COOYMAN, (zoon van 1.) gedoopt Andijk 16.11.1680, begr. Andijk 27.4.1737, (verdronken), veehouder/kooiboer, trouwt Andijk 13.1.1704 (trouwregt 28.12.1703 3 gld.): Trijn Pieters' Swagerman, ged. Andijk 4.5.1680, begr. Andijk 12.4.1734 "op het kerkhof", dochter van Pieter Jansz. Swagerman en Trijn Hermens' . . . .
Kinderen te Andijk gedoopt:
a. Pieter, ged. 15.3.1705, volgt III,5.
b. Claas, ged. 19.12.1706, begr. 19.1.1707 op het kerkhof.
c. Claas, ged. 25.7.1708, volgt III,6.
d. Willem, ged. 19.7.1711, volgt III,7.
e. Simon, ged. 15.10.1713, volgt III,8.
f. Aaltje, ged . . . . . . . 17. .
g. Paulus, ged . . . . . . . 17.., volgt III,9.
h. "kraamkint" ged. . . . . 12.1718, begr. 24.12.d.a.v.
Door een hiaat in het doopboek van 1714 tot 1723 is van de laatste drie kinderen de doopdatum niet vaat te stellen.

Reynder Claasz. en Trijn Pieters' deden samen belijdenis op 15 Mei 1707, dus ruim 3 jaar na hun trouwen en nadat hun tweede kind reeds een ruim jaar tevoren overleden was. Op 19 Juni 1706 verkocht hij een akkertje zaadland, groot 78½ roeden in de banne Lutjebroek, bewesten de Kerkesloot, halverwege Cleyngou en Nijedik aan IJsbrant Claasz. Maar op 24.8.1720 koopt hij een stuk grasland, groot 1250 roeden, met huys daarop aan de oostkant van de Wijdsloot bezuyden Cnockels. Dit huis is nu niet meer te vinden, volgens overlevering was het alleen over het water (Knokkel) te bereiken. Die boeren hadden dan een wagenhuis aan de dijk, waar ze hun wagen of sjees lieten staan. Ze gingen dan op het paard naar huis en met de praam over de Knokkel. Hij woonde "aen de Noorderdijck beoosten de Kathoeck", dus niet in de kooi, hoewel hij in de lidmatenlijst van 1723 "Kooy Rendert" heet. Op 11 Mei 1725 werd hij tot diaken gekozen. Hij was met Pieter Tentsz. voogd over de minderjarige kinderen van Joost Pietersz., die in 1722 overleed. Hij tekende de acte met zijn naam en had dus schrijven geleerd. Zijn broer Pieter tekende met een huismerk: X.
In April 1737 is Reynder verdronken. In de impost van Grootebroek lezen we: "van Maarten Waker van het lijk van Reynder Kooyman in het water verongelukt 3 guldens". Naar de oorzaak van dit ongeluk kunnen we slechts gissen.
Hij werd in no. 33 begraven. Op 28.1.1738 deelden de vijf zonen de erfenis voor notaris Pieter van der Deure.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk