Kistemaker

Thuis » Genealogie » Het Westfriese Geslacht Kooiman » Pagina 31 (V,27.)

V,27.

DIRK REINDERSZ. KOOYMAN, (zoon van 13), ged. Andijk 27.11.1774, overl. Bovenkarspel 27.12.1810 (36),veehouder,maire, burgemeester, tr. Bovenkarspel 28.2.1795: ANTJE JANS' KLOMP, geb. Bovenkarspel 5.7.1775, overl. Bovenkarspel 11.3.1853 (77), d.v. Jan Klaasz. Klomp en Geertje Freeks' Cocksen.
Kinderen geboren te Bovenkarspel:
a. Marijtje, geb. 4.8.1795, overl. Andijk 21.4.1839 (43), tr. Andijk 30.3.1812: Simon Prins Gerritsz., veeman.
b. Geertje, geb. 27.5.1798, overl. ?, tr. 18... : Pieter Oud Pietersz. (Blokker).
c. Reinder, geb. 22.6.1803, volgt VI,53.

Antje Jans' Klomp hertrouwde Andijk 2.3.1812: Cornelis Klaasz. Singer, geb. Andijk 27.8.1772. overl. Bovenkarspel 23.8.1827, zoon van Klaas Cornelisz. Singer en Geertje Jans' Dral. Cornelis Singer en Antje Klomp trouwden op huwelijksvoorwaarden: de goederen van de bruidegom bedroegen 4.425,14 francs en van de bruid 4.764,60 francs. Cornelis Singer was volgens de familie Kooyman "ruw en drankzuchtig" en Antje Klomp was "zwaar op de hand en zeer zuinig". Zij overleefde haar tweede man nog vele jaren.
Dirk Kooyman ontving in 1784 de helft van zijn grootmoeders (Aagt Pietermans) erfportie 28 gulden . . . . 20.5.1788 inventaris goederen van Klaas Klomp, (die 16.5 daarvóór overleden was) voor Outger Slaghem, nots. Dirk Kooyman ontving 19.4.1795 "de halleve hooftsom" van de erfenis van zijn oom Pieter Reyndersz. Kooyman: de helft van f. 139.11.8. = f. 69,77.
29.4.1 795 Acte van quitantie en dechargie, gepasseert voor Dirk Reyndersz. Kooyman. ten behoeve van zijn Huysvrouw Antje Klomp, bedragende geen.drieduizend gulden, geadministreert op zegel a 3 gulden, saldo f. 501.3.8.
1 obligatie Dregterland of West Vriese Dijkagie 2000 gld. a 2,5%,
1 idem, idem 1000 gld. a 2,5%,
1 idem ten laste Pieterman Groot 900 gld. a 3%,
1 idem Gemene Lands Comtoir Enkhuizen 160 gld. a 3%
een gouden hoeking en zilveren heftmesje. voor Pieter Schotsman, notaris.
Dirk Reyndersz. Kooyman woonde op "Nooit Gedacht", afkomstig van grootvader Pieter Best en Marij Gerrits'. Cornelis Singer was wedn. v. Marijtje Jans' Best.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk