Kistemaker

Thuis » Religie » Album der Gereformeerde Kerk te Andijk » Pagina 18-22

Album der Gereformeerde Kerk te Andijk (5/8)

Want de verticale lijn heeft de horizontale niet geschaad. Stevig staat 't gebouw op d' aarde geplant. 't Front is 62 meter breed. 't Is alles stoer en geweldig. De vormen zijn forsch. Alles is in de breedte uitgebouwd, Ten Noorden, naast fietsenbergplaats en den paardenstal, de beide vergaderlocalen. Tusschen localen en kerk de toren. De kerk ook weer met de langste zijde naar den weg, Dan ten Zuiden noq de pastorie. Zoo is ontstaan een breed massief geheel, 't welk schijnt te zullen staan in 't teeken van de aarde. 't Spreidt zich uit over den bodem, 't klemt zich vast aan den grond, ja, 't is één met de aarde. Diep in haar bodem liggen de fundamenten ...... Palen van veertien meter lengte moesten worden geheid. Daar in de diepte klemt het zich vast - innig verbonden ... Maar dan gaat het wondere gebeuren. Dan maakt het zich vrij ... Dan stijgt het omhoog ... Dan worden de vormen al ranker, al ijler ... dan gaat het hemelwaarts ...

Uit donker water rijst aan den Noordkant 't massieve muurwerk
Uit donker water rijst aan den Noordkant 't massieve muurwerk

Eerst gaat het moeilijk ...... Uit donker water rijst aan den Noordkant 't massieve muurwerk, streng van lijn. Dan echter komt er vrijheid ... Hoog verheft zich reeds het dak van de localen ... Ook bij de kerk diezelfde overgang ... De stijging van den driehoek, glas in lood, boven den hoofdingang, is nog betrekkelijk gering ... Doch hooger gekomen gaat het steiler en sneller naar boven ... En in den toren vindt 't geheele verticale lijnenspel een heerlijke afsluiting.

Ingang onder den toren
Ingang onder den toren

Die toren is prachtig van vorm. En die vorm, in zuivere harmonie met het geheel, vertolkt dezelfde gedachte. Beneden is hij forsch, massief. Hoogerop springt het metselwerk telkens naar binnen. Zoo wordt de forsche, 45 meter hooge toren toch weer slank ...

Detail kerk en pastorie; daarvóór rotstuin
Detail kerk en pastorie; daarvóór rotstuin

Een treffende gedachte spreekt het bouwwerk reeds door uiterlijke vormen uit ... Hier op aarde is thans uw plaats, maar 't doel ligt niet beneden ... Met beide voeten op de aarde, maar in het hart de hemel ......... Naar den hemel wijst het bouwwerk.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk