Kistemaker

Thuis » Religie » Album der Gereformeerde Kerk te Andijk » Pagina 24-26

Album der Gereformeerde Kerk te Andijk (7/8)

Het orgel dient apart vermeld. In de oude kerk was een klein orgel. Dit orgel is door de firma M. Spiering te Dordrecht, onder toezicht van den heer R. G. Crevecoeur te Enkhuizen, omgebouwd en uitgebreid. Was het oude orgel mechanisch, het nieuwe is gebouwd naar het Rein-pneumatisch systeem.
De samenstelling is:
Manuaal I: 1. Prestant; 2. Bourdon; 3. Roerfluit; 4. Salicionaal; 5. Octaaf; 6. Octaaf; 7. Mixtuur; 8. Trompet.
Manuaal II: 9. Holpijp; 10. Viola di Gamba; 11. Quintadeen; 12. Voix Celeste; 13. Salicet; 14. Fluit; 15. Basson Hobo;
Pedaal: 16. Subbas; 17. Gedekt Bas; 18. Octaaf Bas.
Koppeling Man. 2—1.
Koppeling Man. 1—Pedaal.
Koppeling Man. 2—Pedaal.
Super Octaaf Koppeling 1.
Super Octaaf Koppeling 2—1.
Tremulant.
Generaal Cresc.-trede.
Automat. Pedaal.
Piano, Mzf., Forto, F.F., Oploss.
Het orgel is in alle onderdeelen zeer solide en is prachtig van toon. Het is een buitengewoon fraai instrument.

Het orgel
Het orgel

Het front naar het ontwerp van den architect, E. Reitsma, gemaakt, vormt een machtige bekroning van het platform. Achter een balustrade van pijpen is de speeltafel aangebracht. Daarboven verheft zich het eigenlijke front. Ook hier vindt men 't zelfde lijnenspel als bij geheel de kerk. Drie rijen frontpijpen achter elkander, al hooger stijgend.
In den toren hangt een zware klok van 1550 kilo. Ze is gegoten door een Nederlandsche firma, door de fa. Gebr. van Bergen te Midwolda, Groningen. Uitstekend gelukt, getuigt ze, dat nog de Nederlandsche klokkengieter z'n naam met eere draagt. Plechtig dreunt haar zware klank (toon d) des Zondags over 't dorp, roepende naar 't bedehuis.

Studeerkamer
Studeerkamer

Zoo is in Andijk, onder den zegen des Heeren, een groot werk tot stand gekomen. Veel liefde en offervaardigheid gaf God aan de gemeente. November 1928 had d' eerste rondgang door de gemeente plaats, waarbij ruim ƒ 82.000.- werd gegeven en bij de overdracht van de nieuwe kerk aan den kerkeraad werd door 28 broeders nog een feestgave geschonken van ƒ 21.400.-. In de gemeente is een blijde stemming. God heeft groote dingen aan ons gedaan, dies zijn wij verblijd. Zwaar was de arbeid, veelomvattend de taak, vooral der bouwcommissie, maar als het hart van liefde brandt, valt arbeid licht.
April 1929 had de aanbesteding plaats. Aannemer werd de fa. Van Drent en Van Westreenen te Amersfoort. De heer Van Westreenen heeft het bouwwerk uitgevoerd.

Huiskamer pastorie
Huiskamer pastorie

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk