Kistemaker NetWerk

Boeken » Groei en Bloei van de geschiedenis van Andijk » Pagina 136-143

(Tabel 2. Inleg Zeevarenden te Opperdoes)

1743  10 Juni Dirk Berk naar de Oostzee --.10.--
1744 24 April

" " "

" " "

--.10.--
1744 18 Dec

" " "

St Uives (Setubal) --.10.--

1743 5 Aug. Dirck Jacbsz. Kee naar de Oostzee --.10.--
1744 17 April " " "

" " "

--.10.--
1745 " " " naar St. Uyves --.10.--
1745 26 Juli " " " Oostzee --.10.--
1746 9 Maart " " " Noorwegen --.  8.--
1746 22 Juni " " " de Straat 1/4 jaar --.10.--
1746 23 Oct. " " " de Straat 1/4 jaar --.10.--
1746 29 Dec. " " " de Straat 1/4 jaar --.10.--
1747 27 Maart " " " de Straat 1/4 jaar --.10.--
1747 7 Juli " " " de Straat 1/4 jaar --.10.--
1747 3 Oct. " " " de Straat 1/4 jaar
1754 Uitkering
1757 Uitkering
1758 Uitkering

1757
1 April
" " " (D)Kee en Sijmen Masereeus
voor haar soons voor 3 maante ingeleyt
1.--.--
1757 1 Juli

" " "

" " " 1.--.--
1757 1 Oct.

" " "

" " " 1.--.--
1763 19 Dec. Dirk Kee nog bij de beurs.
1766 25 Dec.

" " "

1772

" " "

buulhouwer (penningmeester
1774 17 Febr.

" " "

nog bij de beurs (buulhouwer)
ca.1790 overleden
1795 de Wed. Dirk Kee lid van de Beurs.
1743 7 Aug. Zijmen Dircksz. maessereeuw naar de Oostzee --.10.--
1745 2 May

" " "

na noorwegen --.  8.--
1745 17 Juli

" " "

na noorwegen --.  8.--
1745 16 Aug.

" " "

na noorwegen --.  8.--
1745 26 Sept

" " "

na noorwegen --.  8.--

 

1744  20 May Sijmen Korperaal na de Oostzee --.10.--
1745 12 Maart

"

" naar noorwegen --. 8.--
1746 29 Maart

"

Dircksz. Kurperaal naar noorwegen --. 8.--
1746 12 Juni

:

Kurperaal naar noorwegen --. 8.--
1746 13 Oct. Zijmen Kurperaal na Vrankrijk --.10.--
1747 6 Junij

" "

na Bilbao --.10.--
1748 5 Junie

" "

na noorwegen --. 8.--
1749 14 Aprijl Zijmen Dircksz. Kurperaal na groenland --.16.--
1750 25 Febr. Sijmen Kurperaal na noorwegen --. 8.--
1750 13 May

" "

" "

--. 8.--
1750 5 Juni

" "

" "

--. 8.--
1750 14 Aug.

" "

" "

--. 8.--
1750 3 Oct.

" "

" "

--. 8.--
1751 27 Apr. Sijmen Masereeuw na groenlant --.16.--
1752 14 Febr. Zijmen Dirk Kurperaal na noorwegen --. 8.--
1752 18 Aprijl

" " "

" "

--. 8.--
1752 6 Juni

" " "

" "

--. 8.--
1752 5 Juli

" " "

" "

--  8.--
1752 24 Aug.

" " "

" "

--. 8.--
1753 26 Maart

" " "

" "

--. 8.--
1753 28 Juni

" " "

" "

2 reyse --.16.--
1753 4 Oct.

" " "

" "

" " --.16.--
1754 29 Maart Sijmen Masereeuw

" "

--. 8.--
1754 7 May

"

Kurperaal

" "

--. 8.--
1754 15 Juni

"

"

" "

1757 25 maart Sijmen Masereeuw na Noorwegen --. 8.--
1757 1 April

" "

   " en Dirk Jacobsz. Kee voor
haar soons (zie op D.J. Kee)
1.--.--
1758 1 Maart Sijmen Masereeuw na noorwegen --. 8.--
(verlooren reijs)
1758 15 May

" "

" "

--. 8.--
1758 12 July

" "

na de Oostzee --.10.--
1759 26 Febr.

" "

na noorwegen --. 8.--
1759 8 May

" "

na de Oostzee --.10.--
1759 ?

" "

" "

--.10.--
1760 28 April

" "

" "

--.10.--
1760 13 Aug.

" "

" "

--.10.--
1761 24 April Sijmen Dircksz. Masereeuw

" "

--.10.--
1762 14 April

" "

" "

--.10.--
1762 22 Sept.

" "

en zoon

" "

1.--.--

1763 19 Dec. Sijmen Masereeuw nog bij de beurs
Sijmen Dircksz. Masereeuw nog bij de beurs
1765 14 May Sijmen Masereeuw naar de Oostzee --.10.--
1765 4 Aug. { " "

" " "

--.10.--
{ en zijn soon Cornelis

" " "

--.10.--
1766 6 Dec. Sijmen en Cornelis Masereeuw na de Oostzee bijde reys 1.--.--
1766 12 Juli Sijmon, Dirk en Cornelis Masereeuw na de Oostzee 1.10.--
1766 25 Dec. Sijmen Cornelsz. Masereeuw nog bij de beurs
1766 25 Dec. Sijmen Dircksz. Masereeuw nog bij de beurs
1767 4 Maay Sijmen en Dirk Masereeuw na Vrankrijk 1.--.--
1767 6 Sept.

" " "

na de oostzee 1.--.--
1768 Sijmen buulhouwer
1768 25 Mei en Dirk Masereeuw na de oostzee 1.--.--
1768 12 Aug. Sijmen Masereeuw en soon na de oostzee 1.--.--
1768 13 Sept.

" " " "

na Lissebon 3 mnd 1.--.--
1769 26 Apr.

"

en Corn. na de oostzee 1.--.--
1769 9 Aug.

"

" "

" " "

1.--.--
1770 19 Apr.

"

Dircksz. Masereeuw

" " "

--.10.--
1770 13 Aug.

"

Masereeuw en soon

" " "

1.--.--
1771 9 May

"

Dircksz. Masereeuw

" " "

--.10.--
1771 12 Aug. Sijmen en Dirk Masereeuw bijde voor 3 mnd. --.10.--
1771 10 Nov. Sijmen Masereeuw en soon voor 3 mnd. --.10.--
1772 20 May " Dircksz. Masereeuw na de Oostzee --.10.--
1772 16 Aug. "

" "

" " "

--.10.--
1773 3 May " Masereeuw

" " "

--.10.--
1773 10 Aug. "

"

en zoon

" " "

1.--.--
1774 17 Febr. { " Masereeuw nog bij de beurs
1774 17 Febr. { " Dirksz. Masereeuw

" " " "

1774 8 May Sijmen Dirksz. en Cornelis Sijmonsz. 1.--.--
1774 15 Sept.

" "

na de oostzee --.10.--
1775 Sijmen Masereeuw buulhouwer
1775 8 May

" "

na de oostzee --.10.--
1776 5 May

" "

na Riga --.10.--
1776 1 Aug.

" "

na brest --.10.--
1776 29 Sept.

" "

na Sintubal 3 mnd. --.10.--
ca.1782

"

" overleden. 1785 niet meer genoemd
1798 28 Nov. ongelukkigh geval, reis na Groenlant, dadelijk door
Engelsen genomen, half jaar gevangene. (wie?)

 

1743 10 Oct. Corn. Louw v. Almerdorp na noorwegen --. 8.--
1744 19 Maart

" "

" "

--. 8.--
1744 10 May Krelis Lou

" "

--. 8.--
1745 15 Maart

" "

en teunis Molenaar

" "

--.16.--
1745 29 Juni

" "

" "

--. 8.--
1746 26 Maart

" "

" "

--. 8.--
1746 5 Juli

" "

" "

--. 8.--
1747 22 April Kees v. Almerdorp na de oostzee --.10.--
1748 3 Sept. Kornelis Lou (verlooren reijs)

" " "

--.10.--
1750 16 Maart Corn. Lou na noorwegen --. 8.--
1750 9 May

" "

na de oostzee --.10.--
1750 22 Aug.

" "

" " "

--.10.--
1763 19 Dec.

" "

nog bij de beurs}
1766 25 Dec.

" "

" " " "

}
1774 17 Febr.

" "

" " " "

}
ca.1795

" "

overleden

 

1743 21 Nov. tunis Jacobsz. molenaer na Z. ubes --.14.--
(verlooren reijs) 50.--.--
1744 23 Maart teunis Molenaer na Noorwegen --. 8.--
1745 15 Maart

" "

+ Krelis Lou

" "

--.16.--
1745 20 Juni

" "

" "

--. 8.--
1745 3 Aug.

" "

" "

--. 8.--
1745 21 Sept.

" "

" "

--. 8.--
1763 19 Dec.

" "

nog bij de beurs}
1766 25 Dec.

" "

" " " " }

1774 17 Febr.

" "

" " " " }

1796 4 Febr.

" "

"het Oranje Aristocratie Sijtema omhelsd"
en bedankte als lid van de beurs
1798 28 Nov.

" "

weer lid
1800 9 Dec.

" "

"wijlen"

 

1745 Otte fielpis na Sintuyves (4st. te kort) --.10.--
1745 26 Juli fielippis na de oostzee --.10.--
1746 9 Maart otte fielipis na noorwegen --. 8.--
1746 3 Aug. " Z. bastiaen 1. 4.--
en doorgans na beyvenen?
1747 2 April " groenlant --.12.--
(omdat hij verleden jaar 4 stuyvers teveel gegeven had)
1748 3 Juni Otte fielippis na noorwegen --. 8.--
1748 2 Sept.

" "

" " --. 8.--
1749 8 Maart

" "

" groenlant --.16.--
1750 7 April

" "

" de oostzee --. 8.--
"dog niet wetende of hij een doorgaande Reys
zou doen Maar soo dat geviel soo sond hij dat
Inleggen als hij weer thuis kwam"
1750 10 Nov. Otte fielippis

na de Straat voor 1/4

jaar --.10.--
1751 10 Febr.

" "

" " "

" 1/4   " --.10.--
1751 10 May

" "

" " "

" 1/4   " --.10.--
1751 1 Aug.

" "

" " "

" 1/4   " --.10.--
1751 1 Nov.

" "

" " "

" 1/4   " --.10.--
1752 20 Aug.

" "

" 1/4

  " --.10.--
1752 20 Nov.

" "

" 1/4

  " --.10.--
1753 26 Oct.

" "

" 6

  maande 1.--.--
1754 26 Jan.

" "

" 3

  " --.10.--
1754 26 April

" "

" 3

  " --.10.--
1754 26 Juli

" "

3

  maante
1754 26 Oct.

" "

"

"

"
1763 19 Dec.

" "

nog bij de beurs, 1766 niet meer
1766 de wed. v. Otte Philipsz. uitkering

 

1746 9 Maart Dirk Dirksz. Baas na noorwegen --. 8.--
1746 22 Juni

"'

" na de Straat voor 1/4 jaar --.10.--
1746 2 Oct.

"

"

" " " "

1/4 jaar --.10.--
1746 30 Dec.

"

"

" " " "

1/4 --.10.--
1747 20 Maart

"

"

" " " "

1/4 --.10.--
1747 16 Juni

"

"

" " " "

1/4 --.10.--
1748 21 Maart

"

" ingeleyt voor t jaar 1749 --.10.--
29

"

"

" "

3 maande --.10.--
17 Juni

"

"

" "

3 maande --.10.--
1749 14 April

"

" na mischov --.12.--
(4 stuyvers tekort gegeven)

 

1752 25 Maart

Claas Jansz.

Broeck na Ryga --.10.--
1752 9 Juli

" "

na Vrankerijk --.10.--
1752 10 Sept.

" "

na de Oostzee --.10.--
1752 27 Oct.

" "

na Vrankrijk --.10.--
1753 8 Juli

" "

na de Oostzee --.10.--
1753 5 Aug.

" "

na brest --.10.--
1759 27 Maart

" "

na de Oostzee --.10.--
1762 21 April

" "

" " "

--.10.--
1763 19 Dec.

" "

nog bij de beurs} --.10.--
1766 25 Dec.

" "

" " " " }

--.10.--
1774 17 Febr.

" "

" " " " }

--.10.--

 

1753 8 Juli

Jacob Dirksz. Kee

voor

3 mnd na SintLukas --.10.--
1753 26 Oct.

"

" "

"

3 " --.10.--
1754 26 Jan.

"

" "

"

3 " --.10.--
1754 26 April

"

" "

"

3 " --.10.--
1754 26 Oct.

"

" "

"

6 " 1.--.--
1755 26 Jan.

"

" "

"

3 " --.10.--
1763 19 Dec.

"

" " nog bij de beurs }
1766 25 Dec.

"

" "

" " " " }

1774 17 Febr.

"

" "

" " " " }

1795

"

" 10.--.-- onderstand
1796

"

" 10.--.-- "
1797

"

" 10.--.-- "
1799 + 1800

"

" 20.--.-- + 20.--.-- "

 

1759 7 April Pieter Joosten na groenland --.16.--
1760 9 April "grietjes piet" " " --.16.--
1761 14 April Pieter Joosten " " --.16.--
1762 15 April

"

" " " --.16.--
1763 19 Dec.

"

" nog bij de beurs, 1766 doorgehaald
1772 17 April Joost Pietersz. na groenlant --.16.--

 

1761 17 Febr. hendrik Dirksz. Kleyn na groenlant --.16.--
"met Pieter Wagenaer voerende t huys Daalbende"?
1761 30 Aug. hendrik dirksz. Kleyn na noorwegen --. 8.--
1762 1 April "haantje" "

"

--. 8.--
1762 2 Junij

"

"

"

--. 8.--
1762 20 Sept.

"

"

"

--. 8.--
1763 28 Maart hendrik dirksz. Kleyn na Vrankrijk en de oostzee 1.--.--
1763 26 Nov.

"

" " van " na Hollant --.10.--
1763 19 Dec. " " " nog bij de beurs
1764 3 April " " na noorwegen --. 8.--
1764 30 Juni "Dirk"

"

" " --. 8.--
1764 17 Sept. hendrik

"

" " --. 8.--
1765 23 April " " " " --. 8.--
1765 18 Juni " " " " " --. 8.--
1765 20 Sept. " " " " --. 8.--
1766 20 Maart " " " " --. 8.--
1766 25 Dec. " " " nog bij de beurs
1768 7 Maart " " na noorwegen --. 8.--
1768 10 May " " " " " --. 8.--
1768 19 Juli " " " " " --. 8.--
1768 15 Sept. " " " " " --. 8.--
1769 19 May " " " " " --. 8.--
1770 6 May " " " " --. 8.--
1770 1 Juni " " " " --. 8.--
1770 6 Sept. " " " " --. 8.--
1771 7 July " " " na de oostzee --.10.--
1771 12 Nov. " " " " Noorwegen --. 8.--
1772 2 Maart " " " "

"

--. 8.--
1772 25 May " " " " de oostzee --.10.--
1774 17 Febr. " " " nog bij de beurs
1795 " " 10.--.-- onderstand
1796 " " 10.--.--
1797 " " 10.--.--
1799 + 1800 " " 20.--.-- + 20.--.--

 

Twisk 26.10.1727 - 11.3.1811 Twisk
1763 19 Dec. Reylof Jnsz. Berkhout geregtigt tot de beurs
1764 20 April " " na de oostzee --.10.--
1765 14 Juni " "

" " "

3 mnd. --.10.--
1765 10 Dec. " "

" " "

3 mnd. --.10.--
1766 10 Maert " " 3 mnd. --.10.-
1766 10 July " " 3 mnd. --.10.-
1766 25 Dec. " " geregtigt tot de beurs
1767 20 Maay " " na de oostzee --.10.-
1767 25 Aug. " " na Kartagena 3 mnd. {--.10.-
en Cornelis Masereeuw dito {--.10.-
1767 25 Nov. " " " " " " {--.10.-
{--.10.-
1768 11 Febr. " " " " " " {--.10.-
{--.10.-
1769 4 Juni " " na de oostzee --.10.-
1769 12 Aug. " "

" " "

--.10.-
1770 20 May " "

" " "

en Vrankrijk 3 mnd. --.10.-
1770 7 Sept. " " voor 3 maande --.10.-
1770 7 Dec. " " " 3 " --.10.-
1771 6 May " " na Archangel --.10.-
1771 30 Dec. " " " de oostzee --.10.-
1772 30 Maert " " voor 3 maande --.10.-
1772 22 Juni " " na de oostzee --.10.-
1772 30 Sept. " " voor 3 maande --.10.-
1772 30 Dec. " " " " " --.10.-
1773 19 Juni " " " " " --.10.-
19 Sept. " " " " " --.10.-
1774 6 Jan. " " " " " --.10.-
1774 17 Febr. " " geregtigt tot de beurs
1774 19 Maart " " voor 3 maende --.10.-
1775 4 May " " na de oostzee --.10.-

 

1764 13 Aug. Dirk Sz. Masereeuw na de oostzee --.10.--
1764 3 Sept. " " " " " --.10.--
1765 14 May " " " " " --.10.--
1766 25 Dec. " " lid van de beurs
1767 6 Sept. Sijmen en Dirk M. na de oostzee 1.--.--
1768 25 May

'

"

"

" " "

1.--.--
1769 6 April Dirk Masereeuw na de oostzee --.10.--
1770 19 "

"

Sijmonz " " " --.10.--
1771 9 May " " " " " --.10.--
1772 11 May " " " " " --.10.--
1772 20 Oct. " " voor 3 maente --.10.--
1773 20 Jan. " " " " " --.10.--
1773 2 Juli " " " " " --.10.--
1774 17 Febr. " " M lid van de beurs
1774 4 Juni Dirk Sz. Masereeuw na de oostzee --.10.--
1774 16 Oct. " " " voor 3 maande --.10.--
1775 15 Jan. " " "

" " "

--.10.--
1775 17 April " " } na Oost-Indien 3 mnd --.10.--
1775 17 Juli " " } voor 3 mnd --.10.--
1775 17 Oct. " " } " 3 " --.10.--
1776 17 Jan. " " } " 3 " --.10.--
1776 17 April " " } na Oost-Indien 3 mnd --.10.--
1777 15 Maart " " na noorwegen --. 8.--
1777 2 Juni " " " de oostzee --.10.--
1777 22 Sept. " " " Vrankrijk --.10.--
1778 1 April " " (quade reys) na noorwegen --. 8.--
1779 23 Maart " "

" "

--. 8.--
1779 10 Sept. " " na de oostzee 3 mnd --.10.--
(verlooren reys)
1780 20 Jan. " " na St Eustatius 3 mnd --.10.--
1780 20 April " "

" "

"

3 mnd --.10.--
1780 20 Juli " "

" "

"

3 mnd --.10.--

 

19/4 1770 Cornelis Sijmensz. (Masereeuw) na de oostzee --.10.--
12/8 1771 " Dirksz.? " voor 3 mnd --.10.--
11/5 1772 " Sijmensz. " " 6 " --.10.--
11/8 " " " " " 3 " --.10.--
11/11 " " " " " 3 " --.10.--
11/2 1773 " " " " 3 " --.10.--
1179 23 Maart Kees MAsereeuw na Suerinamen 9 mnd 1.10.--

 

(bij de beurs op dato)
1774 11 Maart Jan Heddisz. Smak 3

mnd.

--.10.--
1774 11 Juni " " " 3 " --.10.--
1774 11 Sept. " " " 3 " --.10.--
1774 11 Dec. " " " " " --.10.--
1775 8 May " " " " " --.10.--
1776 2 Sept. " " " " " --.10.--
1778 7 Dec. versch:17 Nov. " } na Oostindien 1/2 jaar 1.--.--
1779 27 Dec. 1/2 jaar 1.--.--

 

1776 28 Maart Jan Dekker na Suerinamen 3 mnd --.10.--
1776 5 Juni " " " " 3 mnd --.10.--
1776 5 Dec. " " " " 3 mnd --.10.--
1777 5 Maart " " " " 3 mnd --.10.--

 

(bij de beurs op dato) Gertsen (bewesten groenland)
1777 9 Maart herk Geersen na Straat Davits --.16.--
1779 6 Febr. " " 1/2 jaar --.10.--
1779 1 Juni " " 1/4 " --.10.--
27 Dec. " " 1/4 " --.10.--
"niet wetende waer na toe"
1780 17 May "voor Herk en Jan Smak" 1--.--
27 Aug. " " voor 3 mnd --.10.--
17 Nov. " " voor 3 mnd --.10.--

 


© 2001-2019 | Kistemaker NetWerk | Sitemap | Contact

Westfrieslanddag 2019