Kistemaker

Thuis » Historie » Groei en Bloei van de geschiedenis van Andijk » Pagina 146

11. Zeevaart en visserij

Tabel 4. Uitkeringen

1733 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Anne Joostes 15 15 15 - - - - - - - - -
Jannetje Corn 15 15 15 15 15 15 15- - - - - -
Griet Reynders 6 6 6 - - - - - - - - -
Pieter Visser Jansz 6 6 6 6 6 6 - - - - - -
Griet Jans' 6 6 6 6 - - - - - - - -
Pieter Aerjensz 10 15 15 15 15 15 15 18 18 18 12 12
Weduwe Dirk baas 8 8 8 8 8 8 - - - - - -
Marij Jans' 8 8 8 8 8 8 15 15 15 18 12 12
Dirk Pietersz Kleyn (klein Dirk - - - - 10 10 10 15 15 15 12 12
Marij Sijmons - - - - - 15 15 18 18 18 12 12
"Kaatje" - - - - - - 6 10 10 10 6 6
Pieter Visser - - - - - - - - - - - -
Dirk Jacobsz Kee - - - - - - - - - - -

 

1745 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

Anne Joostes - - - - - - - - - - -
Jannetje Corn - - - - - - - - - - -
Griet Reynders - - - - - - - - - - -
Pieter Visser Jansz - - - - - - - - - - -
Griet Jans' - - - - - - - - - - -
Pieter Aerjensz 12 15 16 20 14 15 15 20 10 - -
Weduwe Dirk baas - - - - - - - - - - -
Marij Jans' 12 12 12 - - - - - - - -
Dirk Pietersz Kleyn (klein Dirk 12 15 20 20 18 20 - - - - -
Marij Sijmons 12 6 - - - - - - - - -
"Kaatje" 6 6 6 10 7 7 - - - - -
Pieter Visser - - - - - - 7 10 5 5 -
Dirk Jacobsz Kee - - - - - - - - - 15 -

 

1756 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

Oom Jaap 12 - - 10 10 - - - - - - -
Marij Sijmons 15 15 5 15 10 13 8 11.5 11.5 - 20 20
Pieter Visser 6 6 - - - - - - - - - -
Pieter Aerjensz 7 - - - - - - - - - - -
Dirk Jacobsz Kee - 12 5 - - - - - - - - -
Jan Lammerse - 7 5 - - - - - - - - -
"Klaesje" - - 5 10 10 13 5 11.5 11.5 10 10 5
Pieter Joosten - - - 15 20 23 - - - - - -
"Grietje" - - - - - - 30 25 25 15 10 5
Westerman - - - - - - - - - 25 - -
de Wed Otte Philips - - - - - - - - - - 20 -
Trijn Dirks - - - - - - - - - - 30

 

1768 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

Oom Jaap - - - - - -
Marij Sijmons 20 20 20 - - -
Pieter Visser - - - - - -
Pieter Aerjensz - - - - - -
Dirk Jacobsz Kee - - - - - -
Jan Lammerse - - - - - -
"Klaesje" 5 5 - 10 10 10
Pieter Joosten - - - - - -
"Grietje" 5 5 - - - -
Westerman - - 20 - - -
de Wed Otte Philips - - - - - - (1780)
Trijn Dirks 30 30 20 30 30 30 - - 30 30 30 25

 

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk