Kistemaker

Thuis » Historisch overzicht van het bestuur van de gemeente Andijk » 1984 - 1985

1984 - 1985

26-11-1984
Overname van sporthal "De Klamp" van Sporthal Andijk B.V. voor de prijs van ƒ 425.000,- incl. omzetbelasting. Totale stichtingskosten ƒ 1.625.471,-. I.v.m. onstane schulden kan de sporthal niet meer door de B.V. worden geëxploiteerd. De gemeente heeft slechts een recht van voorkeur bij een eventuele overname van de sporthal, geen verplichting daartoe. Hoewel er twee taxatierapporten zijn opgesteld, boden deze voor de gemeente geen mogelijkheid tot de overname van de sporthal vanwege de te hoge taxatiebedragen.
Gesteld is dat slechts tot vruchtbare onderhandelingen zou kunnen worden gekomen wanneer de koopprijs zou worden afgestemd op de exploitatieresultaten van de sporthal. Via ƒ 550.000,- werd tenslotte bij ƒ 425.000,- k.k. overeenstemming bereikt. N.B. de reserve sporthal bedraagt ca. ƒ 60.000,-.

21-01-1985
Beschikbaarstelling krediet m.b.t. renovatie van het 36 jarige hoofdveld van het Westersportveld. De afmetingen voldoen niet meer aan hedendaagse eisen, de toplaag is niet vlak en zeer slecht waterdoorlatend. Kosten ƒ 70.000,- na aftrek zelfwerkzaamheid ad. ƒ 6800,-.

22-04-1985
Toetreding tot de Raad der Europese Gemeenten. Andijk wordt "Europese Gemeente". De internationale economische contacten die diverse bedrijven in de gemeente onderhouden en de subsidiekraan die misschien opengaat, vormen de redenen daartoe. De gemeente wil niet meeëten uit een pot waaraan men niet zelf heeft meegedaan, vormt het laatste motief.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk