Kistemaker

Thuis » Historisch overzicht van het bestuur van de gemeente Andijk » Redes 1975 - 1984

Nieuwjaarredes van de burgemeester 1975 - 1984

TERUGBLIK OP 1975.
39 woningen gereedgekomen. Woningvoorraad 1-1-76: 1580. Brug nabij het oude raadhuis (in de Kleingouw) gesloopt. Begin 39 fase aanleg diepriolering, in hoofdzaak gelegen in het centrumgebied. Aantal gasaansluitingen per 1-1-75: 1086, per 1-10-75: 1133. Er zijn nu drie blokken van de ruilverkaveling afgewerkt, in totaal ± 1700 ha. Het afgelopen jaar was blok 75 aan de beurt, 850 ha groot. D.i. ongeveer even groot als de beide voorgaande blokken tezamen. In 1977 zal als laatste onderdeel van de ruilverkaveling voor zover het onze gemeente betreft, het gebied, gelegen ten westen van de Kadijkweg aan bod komen. De eerste fase van de Bangert 1972, omvattende 57 woningen, grotendeels voltooid.

TERUGBLIK OP 1976.
8 woningen gereedgekomen.

TERUGBLIK OP 1977.
55 woningen gereedgekomen. 5e fase en laatste fase rioleringsstelsel in uitvoering. Voormalige vuilnisbelt opengesteld voor publiek. Nieuwe school in Lange Deels in aanbouw genomen. Deze openbare lagere school zal m.i.v. het komend schooljaar in gebruik kunnen worden genomen (78-79).

TERUGBLIK OP 1978.
48 woningen gereed gekomen. Nieuwe vijfklassige basischool a/d Flamingolaan opgeleverd. De laatste serie woningen in het westelijke gedeelte van de gemeente is aangesloten op de riolering, zodat nu bijna alle woningen in de gemeente lozen op de hoofdriolering. Bouwrijpmaken Lange Deels 29 fase in voorbereiding.

TERUGBLIK OP 1979.
Per 1-1 gemeentelijke herindeling van West-friesland. Van 27 naar 13 gemeenten. Gebieduitbreiding met ca. 600 ha en ong. 50 inwoners.
Ingebruikneming Westerschool op 11-10-79. 53 Won. gereed gekomen. In de Proefpolder kwam een aantal zomerhuisjes en de winkel annex restaurant alsmede het zwembad gereed. Gehele riolering nu gereed, en opgeleverd.

TERUGBLIK OP 1980.
Nieuwe kleuterschool in R.K. signatuur gereedgekomen. De nieuwe jachthaven is voor een deel gerealiseerd; havenkantoor met bijbehorende ruimten komen in 1981 gereed. 30 woningen gereedgekomen. Tennisbaancomplex voltooid.

TERUGBLIK OP 1981.
66 woningen gereedgekomen. Officiële opening nieuwe jachthaven op 23 mei. Van de havenfaciliteiten kon reeds per 1-5 gebruik worden gemaakt. Er zijn 630 ligplaatsen. Bouw sporthal Klamptweid.

TERUGBLIK OP 1982.
6 woningen gereedgekomen.

TERUGBLIK OP 1983.
Voltooid 80 woningen. Dr. A. Kuyperschool in de Klamptweid gerealiseerd.

TERUGBLIK OP 1984.
Gereedgekomen woningen: 40.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk