Kistemaker

Thuis » Religie » Masereeuwers "Vrienden van de waarheid" » Pagina 17

Masereeuwers "Vrienden van de waarheid" (17)

Het was een woelige tijd: veel dwalende schapen zonder herder...
Velen zochten een weg, maar welke? Zo waren er op Andijk drie groepen, die het niet met de nieuwe "hervorming" eens waren: één groep die later "afgescheidenen" zouden heten, een groep "kooilui" en een groep Masereeuwers.
Tot deze laatste groep voelde Pieter Vriend zich het meest aangetrokken. Op 5 Februari 1829 trouwde hij met Pietertje Groot, de derde dochter uit het grote gezin van Nanne Groot en Lijsbeth Kort.

Nanne Groot bleef Hervormd. Hij was zaadhandelaar en moest iedereen te vriend houden. Bovendien was hij nuchter genoeg om de vreemde fantasieën van Jan Masereeuw niet voetstoots over te nemen. Ook de zwagers van Pieter Vriend waren niet allen van hetzelfde gevoelen.Jan Kalmijn, die hier als onderduiker uit Zeeland gekomen was en hier "Piet Veen" heette, was afwisselend bij de afgescheidenen en bij de Masereeuwers. Jan Masereeuw had zijn grootste aanhang op Andijk. Dat was meest te danken aan Pieter Vriend. Het was een besloten kring van aan elkaar verwante personen, meest uit de families Groot, Sluys en Vriend.
Vreemden werden pas na ernstig onderzoek toegelaten... geen kaf onder het koren! Jan Masereeuw schreef:

"Want hoewel wij in genen deele met de woorden Gods te koop loopen en bij de wereld daarmede pronken, soo staat daarom evenwel onze deur niet minder open voor elk waarachtig belangstellende onderzoeker, ja ook de herbergsaamhyt voor soo verre dat te pas komt".

Ze waren degelijk en enorm Bijbelvast. Zij "oefenden" elke Zondag bij een van de "vrienden" aan huis, bij toerbeurt. Daar las Pieter Vriend de langdradige geschriften van Jan Masereeuw voor, die dan onderling besproken werden. JAN werd door hen zeer hoog geacht en feitelijk had JAN tenslotte het laatste woord. In allerlei kwesties werd JAN om zijn oordeel gevraagd. De groep te Andijk groeide langzaamaan tot 70 à 80 personen.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk