Kistemaker

Thuis » Religie » Masereeuwers "Vrienden van de waarheid" » Pagina 18

Masereeuwers "Vrienden van de waarheid" (18)

Op 15 Mei 1855 stierf Jan Masereeuw.
Dat gaf wel even een schok want sommigen hadden gedacht, dat JAN niet sterven zou... Hij was immers "de laatste getuige"... De groep bleef bijelkaar, dank zij de leiding van Pieter Vriend. Slechts een enkele scheidde zich af, maar waar dan heen? In geen geval naar de Hervormde kerk, maar dan... ? Bij de afgescheidenen was het al niet veel beter. Daarom bleven zij maar Masereeuwers.

Op 10 December 1863 stierf Pietertje Groot. Een droevig verlies voor Pieter Vriend. Zij had hem acht kinderen geschonken, die allen volwassen werden, zeldzaam in die tijd... Zes ervan waren reeds getrouwd, één dochter was overleden toen ze twintig jaar was. Alleen de jongste dochter, Neeltje, was nog thuis. Zij zal haar vader verzorgd hebben tot ze in 1866 overleed.
Een jaar later trouwde Pieter Vriend met Neeltje Sluys, ook uit de Masereeuwer kring. Zij overleed in 1883. Pieter Vriend werd oud, hij was nu bijna tachtig jaar, die leeftijd der zeer sterken... Hij was nu doof en gebruikte "middelen om zin aardsche tabernakel te onderschragen", een wat wijdlopige omschrijving van een wandelstok.

In 1884 kwam er op Andijk een jonge gereformeerde dominee, Willem Bosch. Hij was vol ijver om proselieten te maken en bezocht daarom ook de Masereeuwers persoonlijk in hun huizen....en met succes!
Niet direct, want het was voor de Masereeuwers een moeilijke stap, uit het"gezelschap" te gaan en dan... naar een kerk! Naar de afgescheiden kerk! Die waren nooit zo verdraagzaam geweest!
En er waren ook familiebanden... Maar daar zat juist het gevaar! Door het steeds maar trouwen in een kleine kring, was er gevaar van inteelt... Er waren reeds enkele krankzinnigen en idioten in hun groep... Daarom lieten de meer ruimdenkenden zich overhalen om gereformeerd te worden. Zo deden in December 1884 21 volwassenen belijdenis in de gereformeerde kerk. Tien ervan werden toen ook nog ge doopt, evenals een aantal kinderen. Ook kinderen van Pieter Vriend waren naar de gereformeerde kerk overgegaan. Zelf bleef hij Masereeuwer, tot in de dood!

Dominee Bosch voerde lange gesprekken met de oude man, maar hij kon Pieter Vriend niet van dwaling overtuigen... Op 13 December 1888 overleed hij, 84 jaar oud. Ruim een halve eeuw was hij voorganger van de Masereeuwers geweest!

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk