Kistemaker

Thuis » Religie » Masereeuwers "Vrienden van de waarheid" » Pagina 19

Masereeuwers "Vrienden van de waarheid" (19)

Na zijn dood werd zijn kleinzoon, Abraham Vriend, leider van de zeer geslonken Masereeuwer groep. Abraham was aardappelhandelaar en verhuisde om practise redenen naar Grootebroek. Hij bleef echter leider van de Masereeuwers te Andijk. Aan hem is het wel te danken, dat de Masereeuwers in 1894 een eigen gebouwtje kregen. Een flinke prestatie voor zo'n kleine groep! Al die jaren hebben ze hier en daar aan huis vergaderd. Nu hadden ze een eigen gebouw in het midden van het dorp, want Andijk breidde steeds meer naar het oosten uit.
Abraham Vriend kwam dan Zondagsmorgens met zijn gezin met de schuit naar Andijk. Na de "oefening" gebruikten zij dan hun middagmaal bij Abrahams zuster Elisabeth, ("Loip"), die kosteres van het gebouwtje was en er vlak bij woonde. Zij was met Kees Trompetter getrouwd.
Zondagsmiddags keerde het gezelschap dan weer naar Grootebroek terug.

Omstreeks 1900 kwam de Masereeuwer groep te Andijk in verval. Plm. 1910 waren er nog twee weduwen, Pietertje Sluys en Aafje Groot, die Zondagsmorgens bijelkaar kwamen om te "oefenen", dwz. een gedeelte uit de Bijbel en uit de geschriften van Jan Masereeuw te lezen.
Pieter Vriend werd door de buitenwacht "Domenie Vriend" genoemd. Hij spreekt nog nadat hij gestorven is... Zijn geloofsijver is nog duidelijk merkbaar in zijn nageslacht. Hoeveel "domenie Vriends" zouden er wel zijn, "all over the world"? "Gaat uit aan alle stranden, verbreidt van oord tot oord...", gedachtig aan de woorden van Paulus tot Timotheus:

"Predik het Woord, houdt aan, tijdiglijk, ontijdigljk, wederleg, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en léér,... wees wakker in alles. Lijdt verdrukkingen, doe het werk van een evangelist, maak dat men van uwen dienst ten volle verzekerd zij..."

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk