Kistemaker

Thuis » Religie » Masereeuwers "Vrienden van de waarheid" » Pagina 22

Masereeuwers "Vrienden van de waarheid" (22)

Jan Tiesses Bijzitter was geboren te Marum Gr. In 1837 was hij te Nuis getrouwd met Ebeltje Roelofs van Loo, weduwe van Brugt Spoelstra. Die was twintig jaar ouder en had een dochter Anje Spoelstra, die in 1826 te Lutjegast geboren was.
Bij zijn huwelijk was Jan Bijzitter "grenadier met groot verlof" en arbeider te Grijpskerk. Hij was daarna dominee geworden op artikel 8, dwz. geen universitaire opleiding, maar "de gave van het woord".
Hij was predikant van Medemblik en Andijk samen en op 6 Juni 1848 te Andijk bevestigd door Ds.Nentjes van Urk, op een tractement van f.450,- per jaar.

Bijzitter had het bij Jan Masereeuw verbruidt! Hij had een boek te leen gehad, ("De ware onderlinge bijeenkomst", gedrukt in 1833 bij Rautenberg te Meppel) en daarin nogal wat aantekeningen gemaakt, die bij Jan Masereeuw slecht in de smaak vielen... Bovendien: krassen in andermans boeken gaat nu eenmaal niet!
Daarom schreef Jan Masereeuw op 30 Maart 1849 een brief, waarin hij Bijzitter eens ongezouten de waarheid zei en niet schroomde flink te schelden.
Het was deze brief, die Carolina nu moest bezorgen. Zij werd aan de pastorie door de meid ontvangen,die zei dat domenie niet thuis was. "Domenies juffrouw" kwam aan de deur en liet Carolina binnen.
Toen volgde een fel dispuut, waarbij geen van beiden ook maar een duimbreed toegaf! Bij mevrouw Bijzitter was de gereformeerde kerk natuurlijk de enig ware, Carolina was op een dwaalweg... Maar Carolina verdedigde haar leidsman met gloed en verve, ook toen dominee Bijzitter erbij kwam en Jan Masereeuw een bedrieger noemde. Maar Ebeltje van Loo en Anje Spoelstra werden beiden oprecht kwaad, omdat Carolina hun man en vader maar gewoon "Bijzitter" noemde! De dominee was wat bedaarder dan de beide vrouwen, maar hij achtte het wel zijn plicht om de gereformeerde leer tegenover de Masereeuwers te verdedigen. Bij het afscheid nam hij plechtig de hoed af en wenste, haar de zegen des Heeren ...
Carolina schreef een paar dagen later een lange brief aan Jan Masereeuw waarin zij haar belevenis te Andijk tot in de puntjes vertelde, met veel heil- en zegenwensen. Ze bleef daarna niet lang meer op Andijk.

Geertje Sluys overleed op 25 April 1849, pas 32 jaar oud.Nanne Groot bleef achter met twee kleine kinderen. Carolina vertrok nog hetzelfde jaar naar Opperdoes, waar zij in Juli trouwde met Gerrit Zwier, met volledige toestemming van Jan Masereeuw. Gerrit Zwier was ook Masereeuwer... Carolina was nu dichtbij haar hoogvereerde leider en kon wekelijks genieten van de bijeenkomst van het "gezelschap".
Ook in Enkhuizen vergaderden de Masereeuwers trouw, onder leiding van Willem Groot en Cornelis van der Kamp.Pieter Gorter gaf de moed niet op. Hij was nu wel los van Carolina, maar wou toch graag bij de Masereeuwers blijven. Op 13 Februari 1849 had Jan Masereeuw hem wel afgesneden van het gezelschap, maar op zijn aandringen schreef de leider op 27 April d.a.v.:

".... dat ik u van heden af toe late en vermane, om u als een leerling en toehoorder u bij 't geselschap te Enkhuizen te vervoegen, onder toeverzigt over u van W. Groot en C. van der Kamp, welke bijde haar zeer veel moeite ter uwer besten hebben late welgevallen en van alles een oog en oor getuigen geweest. Waarom ik haar bijde dan ook tot toeverzigt over u, opzetlijk heb verzogt. 't welk zij gewilliglijk op haar genomen hebbe.... ", enz.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk