Kistemaker

Thuis » Religie » Masereeuwers "Vrienden van de waarheid" » Pagina 27

Masereeuwers "Vrienden van de waarheid" (27)

Pieter Wijdenes zond een opwekking om in 't gezelschap te komen aan allen die daarvoor in aanmerking kwamen, nl.: Jan Zwier, weduwe Cornelis Baan, Klaas Zwier, weduwe Jacob de Jong, Daniel de Jong, Jacob Trompetter, Trijntje Hindemeester, Klaas Wilms, Cornelis Blokker, Pieter Trompetter en Joost Bart. Hij had niet bij ieder evenveel succes. Klaas Zwier wou de brief niet eens lezen! Hij was ouderling geworden bij de gemeente onder 't Kruis te Medemblik... Wat was de oorzaak van dit verval? Reeds vóór de dood van Jan Masereeuw was het erg woelig op kerkelijk gebied. In 1846 was Jan Tiesses Bijzitter van Haulerwijk te Medemblik gekomen, waar ook veel Opperdoezers kerkten. Toen dominee Bijzitter in 1848 naar Andijk vertrokken was, werd de kleine gemeente weer opgeheven. Ze kerkten toen bij Klaas Vlam aan de Noorderweg te Twisk. Kerkelijk behoorden ze bij Andijk. Drie kinderen van Klaas Vlam zijn daar in het eerste houten kerkje gedoopt.

Er was nog een andere groep. Die vergaderde te Medemblik op de Nieuwstraat bij Jan Brouwer. Op 6 Mei 1856 werd door Ds. Juch de gemeente onder 't Kruis geinstitueerd. Verscheidene Opperdoezers behoorden daarbij. Elke Zondagmorgen vertrok een kerkschuit van de Stiersteeg te Opperdoes naar Medemblik. De vaartijd werd bekort door psalmenzingen...

Er was veel getwist en veel ruzie onder de verschillende groepen. Het ideaal "één Herder, één kudde" was nog heel ver weg...
De splijtzwam werkte nog steeds verder door... Er bleven maar weinig Masereeuwers over. Een van de laatsten was Trijntje Sluys. Zij was tenslotte naar de Christelijk Gereformeerde Kerk overgaan, waar Ds. Jansen voorganger was. Van haar wordt de volgend anecdote verteld: In de gezelschappen van de Masereeuwers werd niet gecollecteerd. Het was voor Trijntje Sluys dan ook een schrik, toe ze "het zakje" zag aankomen. Ze stortte haar knip leeg in haar schoot en gooide de ganse inhoud in één keer in de klinkbuul...

In Opperdoes zijn nu geen Masereeuwers meer, alleen zij die de familienaam dragen.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk