Kistemaker

Thuis » Religie » Masereeuwers "Vrienden van de waarheid" » Pagina 32

Masereeuwers "Vrienden van de waarheid" (32)
Tot besluit

Ons oordeel over de Masereeuwers?
Het waren vrome mensen. Ze hielden onvoorwaardelijk vast aan de Bijbel, die hun heilig was en waarvan ze hele stukken uit het hoofd kenden, vaak met kapittel en vers erbij. Daarbij een grote eerbied voor hun leider: alles wat JAN zei, leed geen twijfel!

In hun dagelijks leven legden zij zichzelf veel beperkingen op. Ze leefden eenvoudig, sober en ingetogen. Ook hun kleding was eenvoudig en degelijk, zonder opschik of sier. Ze gingen niet "op portret", "voor beeldendienst zult gij u wachten." Daarom is er ook nergens een afbeelding van Jan Masereeuw te vinden. Trouwens: vóór 1860 was er geen fotografie, een portret zou dus in tekening of schilderij gemaakt moeten worden. Op dit punt waren zij niet helemaal consequent: ze hadden wel portretten van de grote Hervormers, Luther, Calvijn, Zwingli en Melanchton "an 't skot"...

In hun dagelijks beroep, (meest tuinbouw) waren ze ijverig, eerlijk en betrouwbaar. Ze vormden een gesloten groep en hadden geen (of heel weinig) contact met andersdenkenden. Maar, wat oordelen wij?

God zal hen zelf bevestigen en schragen,
En op Zijn rol, daar hij de volk'ren schrijft,
Hen tellen als bij Is'rel ingelijfd,
En doen den naam van SIONS KINDEREN dragen.

Piet Kistemaker, 1984.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk