Kistemaker

Thuis » Religie » Masereeuwers "Vrienden van de waarheid" » Pagina 35

Masereeuwers "Vrienden van de waarheid" (35)

De derde brief luidt:

Mijn Heer Burgemeester.
wij geven UEd. van onze schriftelijke afscheiding kennis om Reden Ued. (zich) met de Regeling tot verzorging der armen uw de Laasste Jare hebt moeten bemoeijen, en vernieuwen met dezen ons vroeger gedaan verzoek om van alle Lasten dien aangaande te worden ontheven en zet andere gemeentens gelijk te staan, die niet tot de Hervormde gemeente behooren, belovende met dezen voor onze Eigene arme te zullen zorgen.

Uwe Schuldige Dienaare
de onder geteekende
(geen namen of datum.)

De burgemeester was in dit geval Dirk Groot. Hij was een rijke boer en te Andijk de grootste belastingbetaler.... Een beetje verschuldigde eerbied was dus wel geraden!

Deze drie brieven zijn een fraai staaltje van "selfhelp".
De Masereeuwers hadden met de rest niets nodig! Ze redden zichzelf. Overigens een zware opgaaf! Het regelement is geschreven een maand voor de dood van hun leider, Jan Masereeuw. Hij overleed te Opperdoes op 15 Mei 1855. Pieter Vriend werd toen leider te Andijk. Mogelijk is de redactie van deze drie brieven ook van hem?
Een schriftkundige mag dat uitzoeken...

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk