Kistemaker

Thuis » Religie » Masereeuwers "Vrienden van de waarheid" » Pagina 36

Masereeuwers "Vrienden van de waarheid" (36)
Geschriften van Jan Masereeuw

I. Geschrift over Openbaring 16 vers 8 - 17, (allerlei plagen), geschreven in 1822, (dus kort na zijn "visioen" gedrukt in 1918.

II. "De gezichten Daniels en der Profeten, of de geprofeteerde tijden ten einde", geschreven in 1825/26, gedrukt in 1950 bij J.J. Groen en Zn. N.V. te Leiden, 428 bladzijden.

III. "De roeping en 't Verbond met Abraham en anderen", geschreven in 1826/27, gedrukt bij J.J. Groen en Zoon, in zwarte band met gouden titel, (hierbij ook het in no I genoemde geschrift), 650 blz.

IV. "De ware onderlinge bijeenkomst, in tegenstelling der menigvuldige menschelijke bijeenkomsten", geschreven in 1829. Via Hessel van Urk in handen gekomen van J.A. Rautenberg te Meppel, die het in 1833 op eigen naam uitgaf, na 110 vooruitbestellingen. 1941 gedrukt door J.J. Groen & Zn. te Leiden, 336 blz.

V. "De particuliere waarheid" geschreven in 1830/31, zelfde uitgever.

VI. "Vluchtige (sic) en algemeene beschouwingen over het geestelijk lichaam en de ledematen Christi". Geschreven 1831/32. Zelfde uitgever.

Door middel van deze lijst is goed te zien, waarmee Jan Masereeuw van 1822 tot 1831 bezig was. Het laten drukken van zijn geschriften is meest gestimuleerd door de heer Cornelis Sluys Az. van oorsprong Masereeuwer, later geemigreerd naar Noord-Amerika.
In 1930 maakte hij een trip naar zijn geboortegrond en van de opbrengst van het Masereeuwergebouwtje te Andijk werden de meeste geschriften van Jan Masereeuw in druk gebracht. Nu alleen nog antiquarisch verkrijgbaar.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk