Kistemaker

Thuis » Historie » Met sprongen door de Andijker Historie » Inleiding » 5-6

Inleiding

JA, met sprongen gaan we er door, want voetje-voor-voetje duurt het te lang.... Misschien verwondert U dat: Andijk is toch nog betrekkelijk jong, pas in 1812 is het een zelfstandige gemeente geworden.... is er dan zóveel over te vertellen....?

Om een zelfstandige gemeente te stichten, moeten er ook inwoners zijn en dan komen we meteen tot de vraag: Hoe lang hebben hier mensen gewoond....? Vanwaar zullen we de eerste sprong nemen....?

Andijk bezit heel weinig monumenten, gebouwen of gedenkstenen, waaruit we de historie kunnen reconstrueren. Aan de Oosterdijk staat „De Tent”, in 1730 gebouwd door de Drechterlandse Heren.... Buurtjeskerk is nog ouder, blijkens de gestyleerde muurankers is de kerk in 1667 gebouwd.... Naar oudere gebouwen zoeken we tevergeefs....

Toch, als hier in 1667 een kerkje gebouwd werd, moesten hier toen ook al mensen wonen.... Hoe kwamen die hier....? Hoe lang hebben hun vaderen hier gewoond....? Een van de oudere buurten van Andijk heet „Geuzenbuurt”.... zou het waar zijn, dat die naam komt van de geuzen, die voor het „Paaps geweld” moesten vluchten naar deze verlaten uithoek....?
Dat was dan om-ende-bij 1566....

Maar verder terug? Woonde er al eerder volk aan deze oude dijk? In oude kronieken lezen we, dat te Andijk geboren is: Allert Jansz., zoon van Jan, de eerste graaf van Egmond (alias „Manke-Jan”) en van Josina Waervers', dochter van Waerver, Heer van Waervershoef.... Dat was in 1483....

Nog verder terug....In 1250 neemt de Hollandse graaf Willem II een omweg over „Aandick” en houdt daar enige rust.... Volgens overlevering zou graaf Willem in „De Krimper” wat uitgerust zijn.... Ook toen dus reeds een kleine samenleving hier aan de dijk....

Verder, verder terug.... Preciese jaartallen zijn niet meer te geven.... Geschreven historie bestaat nog niet.... Alleen bodemvondsten kunnen hier aanwijzing geven.... Zwerfstenen, een vuurstenen mes, een brok van een urn.... zelfs krassen in de harde grond spreken tot de ingewijden een duidelijke taal: hier hebben mensen gewoond! Hier, op onze Andijker grond, woonden mensen.... nog vóór de historie geschreven werd.... nog vóór er een dijk was.... nog vóór onze jaartelling.... vóór Christus' geboorte.... ja, reeds duizend jaar daarvóór....!

Duizend jaar vóór Christus! Hier vandaan nemen we de eerste sprong.

Andijk 1947

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk