Kistemaker

Thuis » Jaarboeken "Oud Andijk" » 1980 » pagina 12

EEN KLEINE GREEP uit de notulen van de Vereniging "De Vrije Ontwikkeling"

Het was 19 november 1908 dat op initiatief van een paar heren een vergadering werd belegd, om een vereniging in het leven te roepen voor volksontwikkeling. Door middel van aanplakbiljetten werd bekend gemaakt waar men zich moest vervoegen.
Dit had tot gevolg dat er totaal 11 mensen zich opgaven als lid. Men kon zich nu gaan bekwamen in het opvoeren van toneelstukken. Er werd toestemming gevraagd aan de Raad om het schoollokaal aan de Oosterdijk te mogen gebruiken als repetitielokaal, (Dat werd toegestaan.) zodat men kon gaan repeteren aan het eerste toneelstukje.
Het heette "Vergeet mij niet". Het was een toneelspel in 3 bedrijven, en een klein toneelstukje, dat heette: "Thuisgebleven", toneelspel in 1 bedrijf.
De uitvoering werd gehouden op 11 en 13 februari 1909, waarbij de toegang voor de leden gratis was en voor niet-leden 30 cent.
Kinderen beneden 13 jaar werden niet toegelaten.
Het totaal aantal bezoekers van de twee avonden was ongeveer 280 personen. Het eerste jaar was daarmee een heel geslaagd jaar.
Het volgende jaar werden liederen opgevoerd uit de bundel van Speenhof. Dat gaf moeilijkheden omdat deze bundel enkele "onnette" coupletten bevatte, waardoor er maar enkele voorgedragen konden worden. Omdat hiermee geen avond gevuld kon worden, werd besloten om de voordracht "Het voorbereidend onderricht in den Buffelpolder" in te studeren. Tevens zou de voorzitter een revue schrijven.
Het beloofde weer een gezellige avond te worden. Alles was zo goed voorbereid dat het wel te goed leek.
Want wat was het geval? Alles was besteld, programma's, costuums enz. maar zaterdagavond waren er nog geen programma's en geen costuums en dat terwijl de uitvoering al zo dichtbij was.
Zondagmorgen kwam er bericht dat de costuums naar het station in Medemblik waren verzonden in de veronderstelling dat ze daar wel zouden worden afgehaald.
Daar er niemand wist of er een solide vrachtdienst was op Medemblik, besloot men het zelf de andere dag op te halen.
Men ging met paard en rijtuig omdat het te slecht weer was om op de fiets te gaan naar "koning Radbouds veste". En dan vermeldt het notulenboek in 1909:
"Hoewel Medemblik voor een groot gedeelte uit gekken bestaat, kwamen wij tot de ontdekking dat het overige deel zeker wel heel goed wijs is. De stationschef namelijk was zelf zo wijs geweest, de kist met costuums met de vracht naar Wijdenes mee te geven.
Wij waren dus achter de wagen.
Maar niettemin blij te moe.
Want waar wij om waren gaan vragen.
was naar ons dorp al toe.
Tevens gevoelden wij dat Medemblik niet die minachting toekomt welke men gewoonlijk hoort uitspreken. Ten volle stemden wij in met het bekende lied:
Daar in dat Medemblik, daar gaat ie goed.
Daar gaat het net, zoals het wezen moet."

Andijk, februari 1980.
H. de Greeuw.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk