Kistemaker

Thuis » Jaarboeken "Oud Andijk" » 1990 » pagina 41

Andijk in de eerste helft van de 19de eeuw

Onder druk van de gouverneur, die meedeelde dat verreweg de meeste gemeenten zich wél bereid hadden getoond om zijn voorstel te steunen, ging de raad overstag en stemde nu met 5 stemmen tegen 1 stem vóór.

Dit voorval onderstreept nog eens het belang van het initiatief van de provincie om meer veeartsen aan te trekken. Vanaf 1838 zijn de gemeenten jaarlijks attent gemaakt op de mogelijkheid dat op kosten van het Fonds voor de Landbouw twee jongelieden tussen 16 en 22 jaar oud aan de Rijks Veeartsenijschool Utrecht een opleiding tot veearts 1ste of 2de klasse kunnen volgen. Kandidaten moeten goed kunnen lezen, schrijven en rekenen, en aan hun militieverplichting, zo zij in die termen vallen, hebben voldaan. Het is mijn stille wens dat ooit een oud-leerling van mij tot deze opleiding zal worden toegelaten zodat hij zich later hier in zijn eigen streek verdienstelijk kan maken.

Hiervóór is gesteld dat het grootste deel van de beroepsbevolking in de agrarische sector werkzaam is. Ik zal dit aantonen aan de hand van het bevolkingsregister van 1830. Meer recente gegevens ontbreken aangezien het bevolkingsregister van 1840 is zoekgeraakt.
Eerst enkele opmerkingen vooraf. De bevolking van Andijk telde op 1 januari 1830 1308 personen. Van hen oefenden 438 een beroep uit. Enigszins verwarrend zijn de gebruikte aanduidingen veehouder, landman en landbouwer. Het verschil tussen de eerste twee is niet geheel duidelijk. We zagen al dat bijvoorbeeld burgemeester Maarten van der Meer, die als landman geregistreerd staat, in 1826 onder andere 29 koeien bezat. De landman hield dus in elk geval vee. Wellicht verbouwde hij daarnaast ook nog akkerbouwprodukten.
Aangezien in het register de inwoners steeds per huis worden opgesomd was het mogelijk ook de inwonende dienstknechten en dienstineiden in de agrarische sektor onder te verdelen.
Veel landlieden hadden een inwonende knecht of meid, wat bij de landbouwers uitzondering was. Zij zullen in het oogstseizoen gebruik hebben gemaakt van de losse arbeidskrachten, de dagloners.


© 2001-2023 | Sitemap | Contact