Kistemaker

Thuis » Jaarboeken Oud Andijk » 1990 » pagina 42

Andijk in de eerste helft van de 19de eeuw

Beroep

Aantal

Veehouder
Dienstknecht
Dienstmeid

Landman
Dienstknecht
Dienstmeid

Landbouwer
Dienstknecht
Dienstmeid

Overige dienstmeiden

Dagloner
Kleermaker
Metselaar
Timmerman
Timmermansknecht
Schoenmaker
Huisschilder
Broodbakker
Bakkersknecht
Vleeshouwer
Varkensslager
Winkelier
Inlands kramer
Koopman
Venter
Molenaar
Hoefsmid
Smidsknecht
Naaister
Visser
Schoolonderwijzer
Predikant
Heelmeester
Vroedvrouw
Veldwachter
Dijkbaas
Hellingman
5
4
5

84
35
45

52
3
2

12

123
2
1
12
1
3
6
3
5
1
1
8
1
1
3
5
1
2
3
1
2
1
1
1
1
1
1

De hellingman is degene die de onmisbare schuiten maakt en repareert. De vijf molenaars zijn allen in dienst van de polder Het Grootslag, en bedienen de watermolens aan de molensloot. De drie broodbakkers zijn Reinder Bakker, Pieter Dekker en Anthonie Vendel.
Hiervóór vermeldde ik al dat er in 1687 in Andijk één bakker was gevestigd. Bij besluit van 25 maart 1771 bepaalde de vroedschap van de stede Grootebroek dat er niet meer dan twee bakkers op Andijk hun bedrijf mochten uitoefenen, en ook mocht er niet met elders gebakken brood worden gevent. Onder verwijzing naar deze bepaling hebben de twee eerstgenoemde bakkers zich fel tegen de komst van Anthonie Vendel verzet.


© 2001-2022 | Sitemap | Contact

Westfries Genootschap