Kistemaker

Thuis » Jaarboeken Oud Andijk » 1997 » pagina 43-44

Uit het schrift van Vok Veer

Vok Veer, een aantal van onze lezers hebben hem zeker nog gekend, leefde van 30-4-1873 tot 21-11-1950.
Oorspronkelijk was hij veehouder op de boerderij, die al vanaf ±1750 het bezit was van de fam. Veer. Deze boerderij, in later jaren tuindersbedrijf van de fam. Rusting-Veer en weer later geheel tot woonhuis werd verbouwd door Arie Botman, is dus gelegen aan de Kleingouw.
Vok Veer dus, werd op 1 juli 1917 benoemd tot gemeente-ontvanger en deed dat werk tot in 1938. Hij liet het huis voor zich bouwen, thans Kleingouw 140. Hij werd als zodanig natuurlijk een bekend Andijker ook al omdat hij op maatschappelijk gebied eveneens het nodige werk verrichte. Deze Vok Veer liet een dik schrift na waarin allerlei gebeurtenissen die Andijk passeerden keurig staan opgeschreven. Dat loopt van overheidsfunctionarissen, kerkelijke medewerkers tot het vermelden van een grote brand en in grote lijnen de ontwikkeling van ons dorp.
Uit dat schrift wil de redactie, zo nu en dan eens iets publiceren. De medewerking van kleinzoon Vok Singer was daarbij een vanzelfsprekendheid. De tekst is letterlijk overgenomen. De kop is van ons.

DEMONSTRATIE in 1923
"In 1923 was er door tijdsomstandigheden nogal werkeloosheid en waren er ook hier heel wat werkloozen, die door de gemeente aan het werk waren gezet. Deze menschen waren echter niet tevreden met het loon dat uitbetaald werd en op een morgen in Jan. stonden er 70 à 80 personen voor het gemeentehuis die het werk staakten. Op het gemeentehuis was geschreven: "Heeft de Raad wel bedacht dat ook in de nacht aan hen wordt gedacht."
Bij A. van Dokkum (textielwinkelier/raadslid red.) schreef men "Koopt hier niet Arbeiders !", maar van Dokkum schreef daaronder: "voordat oude schulden betaald zijn."
Dat was enkele dagen een gespannen toestand, maar na eenig overleg van het gemeentebestuur en de voormannen der werkloozen is die zaak in het reine gekomen en zijn er gelukkig geen ongelukken gebeurd."

DE POSTBEZORGING IN ANDIJK
In ons nummer van het vorig jaar schreven we over de postkantoren in Andijk en over de postkantoorhouders, doch de bestelling van de post kwam daarbij niet aan de orde. Als u het onderstaande leest, opgetekend door Vok Veer, kant u beslist tot de conclusie dat het een verhaal waard is. (red)

Toen Andijk een zelfstandige gemeente is geworden, was het postverkeer nog zeer gering. Als men een brief verwachtende was, dan kon men in Wervershoof gaan vragen, of er een brief voor u was en verder werd de post zo nu en dan besteld.
Postzegels waren er toen nog niet op de brieven geplakt en bij het afhalen of bezorgen van de brieven, moest de post worden betaald.
In 1828 werd de eerste vaste postbode aangesteld, die de post een keer per dag moest bezorgen, tegen een belooning van ƒ 63.- per jaar. Vanaf 1861 tot 1891 was H. Klinger Sr. postbode wonende te Hoogkarspel. Klinger nam 's morgens te Hoogkarspel de post in ontvangst, wandelde met de postzak op zijn rug naar Wervershoof, gaf daar de post voor Wervershoof af en ging met de rest naar het postkantoor te Andijk, ten huize van J. Dol op het Buurtje. Hier werd de post uitgezocht en Klinger bestelde deze vanaf het postkantoor tot aan de Fluithoek, de Oostgrens der gemeente. De postkantoorhouder bestelde de post aan Westeinde, tot de grens der gemeente. Klinger wandelde dan vanaf de Fluithoek weer terug naar het kantoor, nam daar de uitgaande post in ontvangst, ging dan naar Wervershoof, nam ook daar de post mee en wandelde dan terug naar Hoogkarspel.
Daar het aantal inwoners van Andijk geregeld toenam en de post dito en er na omstreeks 1880 ook postpakketten verzonden mochten worden, werd de dienst vanaf Hoogkarspel voor Klinger te zwaar.
In 1882 verhuisde Klinger naar Andijk en werd de post door hem van Wervershoof opgehaald en vanaf het postkantoor tot de Fluithoek besteld. In 1891 heeft Klinger Sr. de dienst met pensioen verlaten en is H. Klinger Jr. als zoodanig aangesteld. Deze kwam toen op het Buurtje wonen, dus vlak bij het postkantoor.
In 1910 heeft de postkantoorhouder J. Dol zijn ontslag aangevraagd en is Jb. de Haas als zijn opvolger aangesteld. Het postkantoor is toen verplaatst naar de Bakkerhoek als zijnde meer in het midden de gemeente gelegen. H. Klinger volgde en liet een nieuw huis nabij de Bakkershoek bouwen. De post werd steeds zwaarder en er is toen een besteller bijgekomen er werd toen tweemaal daags bezorgd.


© 2001-2022 | Sitemap | Contact

Westfries Genootschap