Kistemaker

Thuis » Jaarboeken Oud Andijk » 1997 » pagina 57

Het Wapen van Andijk

Onze gemeente heeft een gemeentewapen. Dat kreeg Andijk toebedeeld toen het in 1812 zelfstandig werd, het duurde overigens tot 16 juni 1816 eer dat officieel bevestigd werd, maar geduld hadden ze vroeger meer dan nu. De beschrijving die er op volgde luidde: "van zilver, waarop een ruiter te paard, houdende een vaandel in de hand". Daarna kwam er nog een lange lijst met details.
De betekenis van ons wapen is bij de meeste van onze lezers wel bekend. Toch nemen we de omschrijving nog maar even over uit een publicatie die we vonden in een oude "Andijker" van de hand van wijlen Piet Kistemaker.

De ruiter te paard op een groen grond is een dijkwacht. Toen Andijk vóór 1812 nog bannegewijs behoorde onder Bovenkarspel en Grootebroek, waren de ingelanden verplicht toezicht op de dijk te houden, ieder in zijn ban. Hoe kon dat beter gebeuren dan te paard?
In 1916, een dag na de fatale stormnacht, reed burgemeester P. Groot Jnz. te paard de hele dijk langs, om de schade op te nemen.
Hij was meteen wel de laatste dijkwacht! Sinds de Afsluitdijk er ligt, is dijkwachten niet meer nodig. Einde citaat.

Er waren verschillende uitvoeringen van ons wapen. Overigens vinden wij dat we als Andijkers best trots op ons wapen mogen zijn! U komt er dit jaar enkele tegen in ons Jaarboekje, want het zijn ook nog mooie bladvullingen.

red.

De thans gangbare afbeelding.

Het Wapen van Andijk


© 2001-2022 | Sitemap | Contact

Westfries Genootschap