Kistemaker

Thuis » Jaarboeken "Oud Andijk" » 2004 » pagina 33

Dijkgraaf Grootweg

Guus van Gelder

De aanleg en totstandkoming mag een stukje historie genoemd worden.
Naar aanleiding van de laatst genoteerde punten uit de Raadsnotulen van de Andijker Gemeenteraad lijkt het ons wel aardig. maar ook nuttig, om de gang van zaken, die hebben geleid tot die, thans niet meer weg te denken, belangrijke weg tussen Andijk en De Streek, te omschrijven.

Het zal kort voor de oorlog, in 1940 geweest zijn, dat het werk een aanvang nam. Zoals uit de raadshandelingen al duidelijk werd het zeer vele grondwerk alles in Werkverschaffingsverband uitgevoerd. Dat betekende dat werklozen werden ingezet die voor een minimaal loontje aan de slag moesten.
Deze mensen kwamen in eerste instantie uit Andijk en Grootebroek, maar ook kwam er dagelijks zo'n honderd man uit Amsterdam. Die stapten 's morgens bij station Bovenkarspel uit en gingen op oude gammele fietsen naar de werkput en in de namiddag ging dat terug. Alhoewel het werk natuurlijk zeer traag verliep, alles moest met de schop gebeuren, ontstond er toch een modderpadje waarlangs men zich verplaatste.
Bleven natuurlijk de dwarse sloten, zoals bv. de Kadijksloot, nog over. Die werden voorzien van houten noodbruggetjes waar je net aan overheen kon fietsen.

Het was de Andijker schooljeugd, die dagelijks naar Enkhuizen ging, niet ontgaan dat er, hoe gebrekkig dan ook, een korter schoolpad was ontstaan. Daar hebben velen enkele jaren gebruik van gemaakt. Vooral als het nat was, zeker geen pretje, maar het scheelde een stuk. Voor zover ons bekend is heeft het werk in de oorlogsjaren geduurd tot het moment van de algehele spoorwegstaking. Toen de bevrijding daar was lag het werk in ieder geval al enige tijd stil. Men heeft toen toch vrij snel het werk weer hervat, daar kwamen echter wel moderne middelen aan te pas. Toch heeft het nog 5 jaar geduurd eer op 17 juni 1950 de nieuwe verbinding Andijk-Grootebroek door de toenmalige Commissaris der Koningin werd geopend. Dat de weg op Andijker grondgebied "Dijkgraaf Grootweg" heet, maar halverwege een andere naam krijgt. "Esdoornlaan" illustreert nog steeds dat er tussen beide gemeenten in die voorafgaande jaren niet zo spontaan samengewerkt is.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk