Kistemaker

Thuis » Jaarboeken "Oud Andijk" » 2006 » pagina 38

De Meiboom

Dirk Spijker

Als in de eerste helft van de vorige eeuw een kaart of een brief werd verzonden naar iemand in de Meiboom te Andijk, dan werd deze zonder problemen bezorgd. Toch is de Meiboom niet de naam van deze buurt. De meest gebruikte naam is Broekoord en in notariële akten werd vanaf 1700 ook gesproken over de Boede en een eeuw later was de Bakkershoek de meest gebruikte buurtnaam. De naam Meiboom komen we het eerst tegen in 1723 op een kaart van Drechterland, geschreven boven een pier of golfbreker en ook wordt deze in notariële akten genoemd bij verkoop van onroerende goederen, b.v.: “Jan Pietersz koopt een huys ten oosten van de Mayeboom.” Hier wordt de Meiboom dus niet als buurtnaam, maar als ijkpunt gebruikt. In die tijd wordt er ook geschreven over de Staak op Broekoord, b.v.: “de backery staande en gelegen by de Staack op Broeckoort”. Deze staak stond op de dijk en in de jaarbundels 1933 en 1934 van het Westfries Genootschap staan vertellingen van J.E. Rol en P. Rol die iets vertellen over het leven op Broekoord in het midden van de 19e eeuw en daarin wordt ook iets verteld over deze staak. “Op doik stond een groote paal, met een scheepje d'r op, deer gonge we vaak heen te speulen. Die paal noemde ze de Maiboom en zal wel voor de scheepvaart diend hewwe en stond op de hoek van de doik, deer weernou de Proefpolderdoik ansluit op de ouwe Omringdoik. 'k Weet er nag us van dat ie omwaaid was en weer rechtop zet is. Nou is er nag een herberg die der nei vernoemd is, de Meiboom”.

Ansichten uit het archief: 5

Op de dijk bij vuurtoren de Ven heeft vroeger een seinpaal gestaan waaraan grote ballen werden gehangen om de scheepvaart overdag voor bijvoorbeeld storm te waarschuwen. De staak op Broekoord heeft waarschijnlijk de zelfde functie gehad. Er zijn in de Bakkershoek 3 cafés geweest met de naam de Meiboom, de eerste stond waar nu Dijkweg 223 is gebouwd en had in 1874, toen Het Nut bij kastelein Willem de Haas vergaderde, nog de naam “De Nieuwe Aanleg”. Vanaf 1886 was Hein Kollis er de kastelein en Dirk Smit kocht op een openbare verkoping in 1900 café met kolfbaan, nu De Meiboom geheten, hij heeft het verbouwd en gaf het weer de naam “De Nieuwe Aanleg”. Vier jaar later liet Dirk Smit er een doorrijstal naast bouwen. Het metselwerk werd aangenomen door de Fa. Nierop voor f. 878,00 en het timmerwerk werd voor f. 395,00 gedaan door de Fa. Dol. Na de dijkverzwaring werden het café en de doorrijstal verplaatst naar de Kleingouw, nu nr. 88 van P.Swart. Het tweede café met die naam werd in 1904 door bakker A. Koen, pal in de hoek gebouwd, naast zijn bakkerij. Deze moest in 1920, evenals De Nieuwe Aanleg, wijken voor de dijkverzwaring.

Oud Andijk in Beeld, deel 1, pagina 82.

In 1922, even ten oosten van de Lange Deelensloot, werd een nieuw café met de naam Meiboom gebouwd, welke tot 1965 dienst gedaan heeft als café met kolfbaan en werd daarna opslagruimte voor Fa. Scholten en nog later voor aannemer Kramer. Deze heeft de Meiboom in 1987 gesloopt om er een nieuw bedrijfspand te bouwen en sinds 2003 staan er op deze plek huizen. Met Mayeboom kan een waterdoorlaat bedoeld zijn, zo staan op de vestingwallen in Enkhuizen de Boerenboom en Oudegouwsboom, als waterpoorten die de stad van de polder kunnen afsluiten. Echter het getijdensluisje, 80 meter ten oosten van de hoek, op het eind van de Boedersloot, was al in 1622 afgedamd, omdat door de bodemdaling bij eb bijna geen water meer worden uitgelaten. Een meiboom is een boom of paal die in het voorjaar wordt opgericht als symbool van het nieuwe leven en werd bij meerdere feestelijke gelegenheden gebruikt. Of de naam Meiboom iets met het getijdensluisje of met de Staak te maken heeft, blijft onduidelijk, mogelijk dat in de archieven van Drechterland of van de stede Grootebroek het antwoord op deze vraag verborgen ligt!

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk