Kistemaker

Thuis » Oud Andijk in Beeld » Deel 1 » Pagina 3

Voorwoord

Wat drijft een mens zich in te spannen om een boekwerk zoals dit aan belangstellenden aan te bieden.
Daar zijn twee verklaringen voor te geven, dat zijn : iets te doen met een collektie foto's en ansichten, en de liefde voor het dorp waar men is geboren en opgegroeid.
En al heeft de samensteller (afkomstig uit de Bangert) niet zijn jeugd doorgebracht in het gedeelte Andijk dat wordt beschreven, de belangstelling daarvoor is er niet minder om. Andijk is Andijk, dat geldt voor het hele dorp van West tot Oost.

Dat Andijk vanwege verschillende geloofsovertuigingen min of meer is opgedeelt in buurten doet niets af aan het feit dat men zich niet kan onttrekken aan alles wat zich heeft afgespeeld.

Op uitzonderingen na was het, tot aan de tweede wererldoorlog, armoe troef.

De doelstelling van de samensteller is dan ook dit en al het andere zo goed mogelijk vast te leggen voor het nageslacht en jongeren de gelegenheid te bieden (in deze tijd van weelde) inzicht te krijgen hoe hun voorouders leefden en hun dorp er toen uitzag.
Vergelijken we Andijk met de andere plaatsen, die ook te lijden hebben gehad van de watersnood van 1916, dan merken we dat dat juist dit dorp, met de minste wateroverlast, de hoogste prijs aan cultuurbezit heeft betaald.

Veel Andijkers bezitten wel enige oude ansichten of foto's van hun dorp, soms wel, soms niet meer wetende in welke gedeelte van het dorp ze thuishoren. Mogelijk zal met het boek in de hand de foto kunnen worden geplaatst.
Lezende en kijkende voort zal men enige reeds eerder geplaatste ansichten aantreffen.
Ten behoeve van een zo goed mogelijk aaneengesloten geheel zijn ze nogmaals geplaatst. Met deze uitgave hoopt samensteller een aanvulling te hebben geleverd aan de reeds bestaande geschreven/geïllustreerde werken, en wenst de lezers hiermee veel genoegen.
Afhankelijk van de belangstelling zal t.z.t. aansluitend op dit deel een vervolg verschijnen.

Hoorn Juli 1990

Oud Andijk in Beeld, deel 1

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk