Kistemaker

Thuis » Oud Andijk in Beeld » Deel 1 » Pagina 2

Colofon

Kopijrecht: J.J. v.d. Gulik, Hoorn (1990)

Foto's beschikbaar gesteld door:
P. Kistemaker, Andijk
C. de Kroon, Andijk
S. Zee-Mantel, Andijk
H.J. de Vries, Andijk

Geraadpleegde bronnen:
Streekarchief, Hoorn
„Saetpraet” 1982

Met dank voor informatie :
P. Kistemaker, Andijk
Kl. Nierop, Andijk
S. Zee-Mantel, Andijk
J. Bootsman, † Andijk

Pentekeningen: Giel v.d. Zel, Hoorn

Dit boek is een eigen beheer-uitgave.
Nabestellingen uitsluitend via auteur: J.J. v.d. Gulik, Adr. Boomstraat 12, 1624 CE Hoorn. (Uitverkocht.)

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de samensteller.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk