Kistemaker

Thuis » Oud Andijk in Beeld » Deel 1 » Pagina 18

Oud Andijk in Beeld, deel 1, pagina 18.

18.
Een zeer zeldzame opname, het eerste winkeltje van Sikke Horjus.
Hier startte hij met handel in manufakturen, vloeroppervlakte negen vierkante meter het sloot aan op de oude woning.
Daar woonden ze, eerst onder één dak met Evert Sluis (Hippert).
Blijkbaar gingen de zaken goed, modernisering volgde, het winkeltje werd verlengd met woonruimte, ook het dak kreeg een ander aanzien. Nadat het huis van Evert was gesloopt, kwamen daar de woningen en timmerwerkplaats voor Beelenkamp en van Zwol, we zien die op de vorige pagina.
Sikke, oorspronkelijk tjalkschipper, kwam van Makkem (Friesland).
Tijdens een zware storm, onder Medemblik, verging zijn schip, zelf kwam hij er goed van af, maar was brodeloos geworden.
Hij besloot in Andijk te blijven en huwde met Simontje Mantel.
Baggeraar werd zijn nieuwe beroep, de opdrachten kreeg hij van bouwers, deze waren zeer gesteld op de vruchtbare materie.
Lang hield hij dit zware handwerk niet vol, een zwakke rug noodzaakte hem uit te kijken naar andere bronnen van inkomsten.
Handel in manufakturen, dat werd het, eerst met een oude kinderwagen, daarna per fiets en nog weer later per auto bezocht hij zijn klanten.
Op deze opname ontbreekt zijn oudste zoon Frans, de anderen zijn, rechts Trijntje, met matrozenpak Heert en op de arm van moeder Simontje het jongste kind Klaas, dit alles onder het wakend oog van vader Sikke.
Op de achtergrond zien we de reeds vermelde schuitehelling van Piet de Wit.
Links van de helling en achter het huis van Evert vinden we Klaas Vriend en Elsje Faust, die keken uit op de weilanden en koeien van Klaas Tensen.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk