Kistemaker

Thuis » Oud Andijk in Beeld » Deel 1 » Pagina 55

Oud Andijk in Beeld, deel 1, pagina 55.

55.
Deze kaart bracht een stukje speurwerk met zich mee, „HOLLAND” is de enige beschrijving op het, niet verzonden, postale stuk.
Dat het ergens in „De kop van Noord-Holland” moest zijn was zonder twijfel, het ging om de plaats.
Uitkomst bracht Jacob Bootsman, deze bekende middenstander van de Knokkel en wonende in „Sorghvliet” identificeerde niet alleen de plaats Andijk maar notabene ook nog de stolp van zijn grootouders Afie Mantel en Jacob Tensen.
Deze hadden vijf kinderen waarvan alleen de dochters Afie en Antje over bleven.
Laatstgenoemde huwde met Cornelis Groot Klaas Pietersmanszn. (Here Kees), Afie met middenstander Piet Bootsman Meindertszn.
Hun eerste manufakturenwinkel (nu woonhuis) is nog te zien nabij de proefpolder, vandaar zijn ze naar de Bakkershoek gegaan.
Op de foto de beide Afie's en Jacob.
Jacob, met slechts lagere schoolopleiding bekleedde vele maatschappelijke funktie's, even een opsomming; van tuindersvereniging „Akkerbouw” was hij medeoprichter, voorzitter, 35 jaar penningmeester en tot 1916 erelid, diaken Gereformeerde kerk, medeoprichter en bestuurslid van brandassurantie maatschappij „De Hoop”, 30 jaar lid van de Anti Revolutionaire partij van Andijk, loco burgemeester en als klapstuk 12 jaar lid van de provinciale staten, de man zal geen tijd gehad hebben zich te vervelen.
Links, op het erf van timmerman Gutter, staat een z.g. aardappelenbordje (het kwam daar beter uit dan bij Tensen) met vermelding wat de aardappelen op de markt hadden opgebracht.
Verkoop vond plaats in Broekerhaven, daar lagen ook de schepen met bestemming Amsterdam, uitbetaling geschiedde door Jacob.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk