Kistemaker

Thuis » Oud Andijk in Beeld » Deel 1 » Pagina 70

Oud Andijk in Beeld, deel 1, pagina 70.

70.
Een zeldzaam plaatje, deze drie huisjes stonden eerst aan de dijk, het werden de eersten aan deze kant.
Waar we tegen aan kijken was eerder van barbier Willem Gutter, afkomstig van Opperdoes, tot de komst, in 1967, van historikus Piet Kistemaker kende het vele eigenaars, we noemen ze even in volgorde.
Na Gutter de wed. C. Sluijs (Marijtje Kistemaker), haar zoon Piet, Nanne Jan Vriend Wzn., (naar Canada), Daan Vriend, en als laatsten Ma en Jantje Vriend.
De volgende twee behoren aan Kees Vlam en Gerrit Smit.
Tussen het oude een modern bouwwerk, een kerk, ontworpen door architekt de Geus. Tussen de gereformeerden boterde het niet erg, sommigen namen de bijbel letterlijk, anderen weer niet (progressieven), een veertigtal scheidden zich af en lieten een eigen kerk bouwen. Onder het nieuwe vaandel van „Hersteld Verband” en de hoede van dominee Geelkerken (vandaar de bijnaam: „Het Gele Kerkje”) kwam op deze wijze weer rust aan het front. Door allerlei oorzaken verminderde het aantal leden drastisch. Uiteindelijk werd H. V. opgeheven, de overgeblevenen konden zich weer aansluiten bij de bestaande kerken.
Na ontruiming werd de bestemming totaal anders, wel een beschermfunktie, maar nu in materiële zin n.l. brandweergarage.
Inmiddels hebben die nieuw onderdak gekregen, het werd weer een huis van gebed en bezinning nu onder de naam „Rechtzinnig Hervormden”. Bij hedendaagse beschouwing merken we dat het sierlijke spitstorentje verdwenen is. Zo ook de schuur van Piet Kistemaker, die is verbrand. Ook zijn woning is enigzins veranderd, en de kleur, die is nu wit.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk