Kistemaker

Thuis » Oud Andijk in Beeld » Deel 1 » Pagina 95

Oud Andijk in Beeld, deel 1, pagina 95.

95.
Van af de achterkant van Roelof Zwaan zijn werkplaats en temidden van stullestokken aanschouwen we het spultje van bollenbouwer Jan Schenk Wzn.
Voor deze gelegenheid heeft hij zich met echtgenote Grietje Prins, kinderen en een aantal onbekenden, waarbij ook een Urkerin, laten verleiden te poseren.
Behoudens misschien een kreet en vingerwijziging van de fotograaf proeven we ook hier, van dit plaatje de in die tijd heersende rust en stilte. Links er van de fraai bewerkte windborden, ze zijn van het huis van tuinder G.C. Toereppel en hulleplooister Geertje Groot.
Toereppel had een knecht die de tuinbouwschool doorlopen had, voor die tijd opmerkelijk, de meesten werkten op het land zoals vader hun dat had geleerd.
Deze uit Koudem (Friesland) afkomstige Piet Venema huwde met Ma, dochter van fietsemaker Jan Sluijs.
Na Toereppel betrokken zij de woning, waar Piet later het beroep portretfotograaf uitoefende. Het bollenbedrijf van Schenk verhuisde naar de Middenweg, daar is het overgenomen door Dirk en Klaas Mantel.
Na het overlijden van Klaas bleef de naam van het bedrijf D. en K. gehandhaafd.
Die is nu gewijzigd, rijden we nu langs het bedrijf en kijkend naar de vrachtwagens lezen we „Mantel Holland”.
Het oude bedrijf van Schenk kreeg een andere bestemming, dat werd pluimveebedrijf voor schoonzoon Minne v.d. Sluis.
Inmiddels is ook dat verleden tijd, er is geen bedrijf meer en de grond is toegevoegd aan het leliebedrijf.
De mannen in de schuit zijn niet bekend, volgens een bekende Andijker zouden het aardappelvaarders kunnen zijn.
Ook de vrouw bij de walkant is niet bekend, die is om wat duidelijker in beeld te komen naar voren gekomen.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk