Kistemaker

Thuis » Oud Andijk in Beeld » Deel 1 » Pagina 97

Oud Andijk in Beeld, deel 1, pagina 97.

97.
School voor gereformeerd lager onderwijs met rechts woonruimte voor de hoofdonderwijzer. Voor deze, ter vervanging van de uit 1867 stammende en in 1913 te klein bevonden school, legde op 23-7-1914 meester Teekens de eerste steen. Om hier, zonder rijksbijdrage, te kunnen bouwen, diende eerst de grond, min of meer een met riet bedekt eiland van kluizenaar Jacob Sluijs, wonende in een verzakte schuur, te worden verkregen.
Van af de oprichting in 1868 tot 1945 luidde de officiële naam: „Gereformeerde” school, in de volksmond „'t skool van meister de Boer” genoemd, meester de Boer kwam van Marken. Toen werd de naam gewijzigd in „Dr. A. Kuyper” school (Ned. politicus 1837-1920). Abraham Kuyper, Nederlands gereformeerd theoloog en staatsman was hervormd predikant, lid van de tweede kamer in de perioden 1874-1877 ... 1894-1901 ... en 1908-1912.
Tevens was hij hoogleraar aan de vrije universiteit, van 1901 tot 1905 ministerpresident en minister van binnenlandse zaken, en lid van de eerste kamer van 1913 tot 1920, de man heeft tot aan zijn dood toe gewerkt.
Vooral Kuyper heeft een belangrijke rol gespeeld in de schoolstrijd, toen het recht van de bijzondere school in het gedrang kwam.
Tijdens het ministerie Kuyper kwam een herziening van de lager onderwijswet (verhoging subsidie aan bijzondere scholen) en de hoger onderwijswet, waardoor een particuliere stichting voor hoger onderwijs bestaansrecht kreeg.
Na vier en zestig jaar trouwe dienst te hebben gedaan, oordeelde een commissie van wijze mannen dat het gebouw niet meer geschikt was voor het geven van onderwijs, het lot voor de school werd toen bezegeld.
Aan de Klamptweid werd in 1983 een nieuwe gelijknamige school geopend.
Het oude gebouw kwam in handen van architektenbureau Zeeman uit Oosthuizen, deze liet het slopen en er een aantal nieuwe woningen bouwen.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk