Kistemaker

Thuis » Oud Andijk in Beeld » Deel 1 » Pagina 103

Oud Andijk in Beeld, deel 1, pagina 103.

103.
Zagen we reeds op blz. 99 een deel van Trappels werkplaats, hier op deze wat donker uitgevallen opname presenteren we als eerste zijn knusse woning, waarvan de deur van fraai ijzerwerk is voorzien en houten rakken om het zonlicht te weren.
De in het zwart geklede vrouw op de hoek van het volgende huisje is de echtgenote van Jacob Asma, hun onderdak is de minste uit het rijtje van vier, goedkoop hout en slechts aan de zijkant een éénsteensmuurtje.
Het volgende is de „skeerwinkel” van Willem Gutter, zoals reeds is vermeld is dit later naar de Middenweg verkast.
Gutter was bouwer van beroep doch schnabbelde, eerst in de avonduren, later enkele dagen per week, met barbierwerk wat bij om de inkomsten te vergroten.
Het klantenbestand groeide zodat na verloop van tijd attributen zoals schaar, kwast en tondeuze dagelijks konden worden gebruikt.
Willem jr. nam de, (latere nieuwe) zaak over en dreef die tot 1983, toen werd het stil in de roef, het tijdperk van babbel en ontmoeting was daar verleden tijd.
In het laatste, weer anders van vorm, treffen we een importfiguur aan, dat is de van Amsterdam afkomstige timmermansknecht Jacobus de Jong, vanwege zijn optimistische kijk op het dagelijks gebeuren „Optimist” genaamd.
De kuil ligt reeds vol met zand, spoedig zal daar voor Arie de Vries en Willem Gutter gebouwd worden.
Het laatste, complete huis, is van bouwer Piet Janszn. Krul, tevens vergunningshouder om de vaderlandse borrel aan de dorpsbewoners uit te schenken.
Zijn naaste buur is Jacob Mantel Heertjeszn., zijn opstallen zijn slechts gedeeltelijk zichtbaar. Het er achter gelegen huis, ver genoeg van de dijk gelegen om verplaatsting te overleven, is ten tijde dat Piet Zwagerman er woonde afgebrand.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk