Kistemaker

Thuis » Oud Andijk in Beeld » Deel 1 » Pagina 119

Oud Andijk in Beeld, deel 1, pagina 119.

119.
1914, Vergezicht op het langste deel van de Kathoek in (nog) ongeschonden staat.
Mede vanwege het fraaie zomerweer komt de schoonheid van dit stukje Andijk bijzonder goed tot zijn recht.
Slingerpad, bruggetjes en de gevarieerde bebouwing nodigen uit hier de schildersezel te plaatsen, het linnen te spannen en penseel ter hand te nemen.
Op het talud 28 schooljongens, door Piet Jonker onderschept toen ze op weg van school naar huis waren, ze mogen gratis op portret.
De twee dames zien (later) hun klauterwerk naar boven niet beloond, ze blijven, net als de anderen beneden, nauwelijks te herkennen. Niettemin is het toch een geslaagde opname geworden, let eens op de goede verhoudingen, echt vakwerk.
Het eerste huis is van Fokke Bootsman, dat heeft men na 1916 niet verplaatst maar negentig graden gedraaid, nu bewoond door J. de Vries.
Er achter de timmerschuur van Piet v.d. Leek, hier niet tevreden zijnde, geëmigreerd naar Amerika.
Het witte huis is van Piet Speets Jbzn., later woonde daar Jaap Groot Simonszn.
Het lange paadje vóór het huis van Fokke voert naar het (niet zichtbare) kapitale pand van Dirk Basjes, het hele erf staat vol koolplanten. Geheel op de achtergrond een aantal fraaie stolpen, op twee na zouden ze na 1916 „het loodje leggen” met als aantekening dat één er van „voor het leven is getekend”, ten behoeve van de nieuwe weg heeft men daar 1/4 deel van af gesnoeid.
We gaan nu een kijkje nemen op de voorkant van Dirk zijn bezit, weinigen zullen zich nog kunnen herinneren dat het werd gebouwd.
De stichter daarvan heeft nooit kunnen bevroeden dat de bestemming van dit fraaie pand uiteindelijk (onherkenbaar) zou eindigen in een timmerbedrijf.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk