Kistemaker

Thuis » Oud Andijk in Beeld » Deel 2 » Pagina 5

Oud Andijk in Beeld, deel 2, pagina 5.

5.
1925, Fokke Bootsman zal er van opgekeken hebben.
Zijn voormalig onderkomen is een kwartslag gedraaid, waardoor het uitzicht is verbeterd. Het staat nu voor een deel op het korte gedeelte van de gedempte dijkgracht.
De woning zelf is ook gewijzigd, de zijmuren en ook het achterhuis zijn nu van steen.
Even iets over de grote werkplaats: deze is door Piet eigenhandig gebouwd, hij gebruikte daarvoor sloophout afkomstig uit Amsterdam.
De nieuwe eigenaar Hendrik Jeremias de Vries (gehuwd met Jantje Faber) bracht later de verbinding woonhuis werkplaats aan.
Zelf woonde hij met zijn gezin in een door hem zelf gebouwd huis (Dijkweg hoek Hornpad).
Pas nadat Piet v.d. Leek naar de U.S.A. was vertrokken, kwam zoon Jeremias Hendrik hier te wonen, deze was gehuwd met Trijntje Mantel.
Op de vorst van de tussenbouw lezen we de naam van de grondlegger: H.J. de Vries - timmerman - metselaar - machinale houtbewerking, u ziet het een compleet aannemersbedrijf.
In die ruimte stond de petroleummotor bestemd voor aandrijving lintzaag, frees- en zaagmachine.
In 1944 is, vanwege de slechte staat, de eerste verdieping van de werkplaats er tussen uit genomen en het dak van de tussenbouw gewijzigd in een plat dak.
Tot 1956 heeft J.H. er gewoond en verhuisde toen naar een houten woning op de plaats waar nu het “Bergerweeltje” staat.
Nieuwe bewoners werden zoon Piet en zijn gezin, daarna diens zoon Jeremias.
In 1986 is de schepping van Piet v.d. Leek tegen de vlakte gegaan. Op de vrijgekomen ruimte staat nu het zelf gebouwde onderkomen van de aannemer.
En ja, zo vader zo zoon, ook deze wilde modern wonen en heeft de oude woning gesloopt.
Nemen we thans de toestand in ogenschouw, dan zien we ook daar een prachtig bouwwerk staan.
Al met al wel tot gevolg dat er van de oude situatie niets meer is overgebleven.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk