Kistemaker

Thuis » Oud Andijk in Beeld » Deel 2 » Pagina 6

Oud Andijk in Beeld, deel 2, pagina 6.

6.
Een reeds lang vervlogen beeld.
Geheel rechts is nog net een klein gedeelte te zien van Piet v.d.Leek zijn werkplaats, met daarlangs het paadje dat naar zes woningen voert.
Links, bestemd voor twee gezinnen, is gebouwd door Klaas Sluys (gehuwd met Antje Brouwer) en Cornelis Brouwer (gehuwd met Dieuwertje Keesman).
Klaas woonde waar het echtpaar staat, Cornelis aan de andere kant.
Omstreeks 1920 is dit pand in twee afzonderlijke delen naar het Hornpad verplaatst en zijn er twee vrijstaande woningen van gemaakt.
In één daarvan kwamen, de van de oude pastorie afkomstige Willem Bloemendaal en Grietje Visser (later huwde bij met Ma Groot), in het andere Krelis Brouwer en Jantje Kragt.
Klaas en Antje lieten, ruimschoots voor de ontmanteling, een nieuw huis aan het Betonpad bouwen, Cornelis en Dieuwertje verhuisden naar het Palingpad.
Tot aan de verplaatsing hebben Jan Koen en Hiltje Doef gewoond in het gedeelte dat Klaas en Antje achter lieten. We zien ze met hun kinderen Jan en Alie op het grasveldje.
In het witte huisje woonde Piet Speets Jnzn. en Antje Mandemaker.
Na het overlijden van Piet verhuisde Antje naar De Knokkel en dreef, zoals zovele weduwen, een klein kruideniersbedoeninkje.
Ze huwde opnieuw nu met Meindert Burger, maar werd wéér weduwe.
Nieuwe bewoners, na Piet, werden (klein)handelaar in touw, zakken etc. Teun Krul en Aafje Veer.
Vervolgens kwam het in handen van Jacob Groot Simonszn. (Biest) eigenaar van het vrachtwagenbedrijf, nu woont zoon Jan er.
Dat huis is veranderd, aan de zijkant (bij het grote raam) is een stuk aangebouwd met links daarvan een kantoortje, e.e.a. geschiedde in 1958.
Geheel achteraan woonden Jacob Prins Jnzn. en Dina Sluys, in 1927 zijn die verhuisd naar “HONK”.
Het waren Jan Koen en Hiltje, die terugkeerden naar hun oude buurtje en hun plaats innamen. Na hen heeft Jaap Groen er nog gewoond, nu de Fam. (A.) de Blank.

 


© 2001-2024 | Sitemap | Contact

Facebook: Ansichtkaarten van Andijk